OLYMPUS DIGITAL CAMERA
FnfVestfoldAktuelt › Ny tilskuddsordning for bedre tilgang til strandsonen

Ny tilskuddsordning for bedre tilgang til strandsonen

Allemannsretten gir alle rett til å ferdes fritt i naturen, men strandsonen langs Oslofjorden er under sterkt press med stadig dårligere tilgang. Kommuner langs Oslofjorden kan nå søke om tilskudd til juridiske avklaringer i arbeidet med å sikre allmennheten tilgang til strandsonen.

Miljødirektoratet gir tilskudd til juridisk arbeid for å klargjøre grensen mellom innmark og utmark og juridisk arbeid i forbindelse med fjerning av ulovlige stengsler og hindringer som reduserer eller hindrer allmennhetens tilgang til sjøen og strandsonen.