FnfVestfoldOm ossStyret

Styret

Regionalt styre har ansvar for å følge opp vedtak fra årsmøtet og faglig styring av ansatte koordinatorer. Videre har styret ansvar for det organisatoriske og økonomiske overfor fylkeskommunen og FNF nasjonalt. Styret velges av årsmøtet. Arbeidsgiveransvar og personalansvar ligger hos FNF-nasjonalt og utøves i nært samarbeid med det regionale styret.

Dagens styre ble valgt på årsmøtet 2020 og består av følgende personer:

  • Naturvernforbundet i Vestfold – Øyvind Johnsen, Leder
  • Oslofjordens Friluftsråd – Kjetil Johannessen
  • NJFF Vestfold – Ove Lersveen
  • DNT Vestfold – Erik Bryn Tvedt
  • Vestfold og Telemark Orienteringskrets – Gunnbjørn Tangen
  • Norges Speiderforbund -Sven Erik Gunnerød

Varamedlemmer:

  • Øystein Koch Johansen, NJFF Vestfold
  • Alf Arne Kristoffersen, Norges Speiderforbund