FnfVestfoldOm ossÅrsmøte

Årsmøte

Årsmøtet er det øverste organet i FNF Vestfold og består av de tilsluttede organisasjonene.

Ta kontakt for protokoll fellesmøter fra årene 2002 til 2009.