FnfVestfoldOm ossVedtekter

Vedtekter

Gjeldende vedtekter for FNF Vestfold ble første gang vedtatt på årsmøtet 05.03.2018.
Mindre endringer ble vedtatt: 4.3.2019 og 20.4.2020

Vedtekter FNF Vestfold