FnfVestfoldPå høring

På høring

Forum for natur og friluftsliv avgir høringsuttalelser om saker i vårt distrikt som har konsekvenser for natur- og friluftsliv i Vestfold. På denne siden blir det fortløpende lagt ut høringer slik at det blir lettere for interesserte å orientere seg og finne saksdokumenter.

PS! Listen er ikke uttømmende. Ser du at noe mangler så ta kontakt.

MyndighetSakRelevansFristLink
NVENedleggelse av dammene Suluvann, Fløyta og KudalsdammenRekreasjonsområder og fiskevann forsvinnerikke sattLink
Holmestrand kommuneForslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, 2020-2032 og kommunal planstrategiPlan for hva kommunen skal planlegge fremover01.09.2021Link
Tønsberg kommuneKommuneplanSammfunnsdelen08.2021Link
Sandefjord kommuneForvaltningsplan for beverJakt, dyreliv, vegetasjon01.06.2021Link
Vestfold og Telemark fylkeskommuneRegional plan for vannforvaltning i Vestfold og Telemark vannregion 2022-2027Innsjøer og vassdrag31.05.2021Link
Holmestrand kommuneVarsel om oppstart Guran- BekkBlåmerket sti , nærturområde21.05.2021Link
Holmestrand kommuneKleivantoppenTruet naturtype21.05.2021Link
Holmestrand kommuneNordre Jarlsberg BryggeSjøørretførende bekk20.05.2021Link
Kongsberg kommuneKommuneplanens arealdelHyttefelt14.05.2021Link
Sandefjord kommuneHøgenhallLNF område18.05.2021Link
Sandefjord kommuneOmråderegulering for HåskenFriluftslivsområde og støy10.05.2021Link
Tønsberg kommuneAnleggsplan for idrett og friluftslivPlaner for friluftsliv01.05.2021Link
Larvik kommuneKommuneplanens arealdelMange nye områder foreslått bebygget30.04.2021Les
StatsforvalterenUtfyllingMarine områder28.04.2021Les
Horten kommuneKommuneplanens arealdel23.04.2021Les
Horten kommuneKommuneplanens samfunnsdel23.04.2021Les
Horten kommuneKommunedelplan SkoppumBåndlegger rekreasjonsområder ved Adalsborgen23.04.2021Les
——————————
StatsforvalterenFørehandsvarsling – Søknad om mudring ved Lamøya i Larvik Marin biodiversitet26.03.21Les
Sandefjord kommuneHaukerød skistueNærturområde vinteraktivitet22.03.21Les
Sandefjord kommuneMobilitetsplanGrønn transport13.03.2021Les
Sandefjord kommuneVarsel om planoppstart for detaljregulering for
Ekelund Øst
Omdisponering av LNF01.03.2021Les
Holmestrand kommuneHanekleiva transformatorstasjonNærliggende turstier03.03.2021Les
Sandefjord kommuneSolnes bryggeStrandsonen01.03.2021Les
Sandefjord kommuneDetaljreguleringsplan for Fevangsletta01.03.2021Les
Larvik kommuneLarvik kommunes planstrategi 2021-202428.02.2021Les
StatsforvalterenHøring av verneplan – Bakke, Bjerke og Verpelva- Tønsberg og Larvik kommuner – frivillig vern av skogTurområder25.02.2021Les
Sandefjord kommuneVarsel om oppstart av reguleringsplan – Framnesveien 3AKyststien passerer22.02.2021Les
Horten kommuneForslag til planprogram for kommunedelplan for bevaring og økning av arts- og naturmangfold i Horten kommuneBevaring av naturmangfold08.02.2021Les
FylkeskommunenHøring av Handlingsprogram folkehelse (2021-2022)Org. bidrag til folkehelsen08.02.2021Les
Fylkeskommunen (FK)Høring av KulturstrategiFriluftslivsatsing i regi av FK08.02.2021Les
Tønsberg kommuneAnleggsplan for idrett og friluftslivRegistrere anlegg som kan få spillemidler 31.01.2021
Færder kommuneMedvirkning FrivillighetsstrategiOrganisasjonenes rammevilkår27.01.2021Les
Sandefjord kommuneDetaljregulering for Rismyrveien 29 20.01.2021Les
Sandefjord kommuneOffentlig ettersyn – Detaljregulering for Hystad Vestre Barnetråkk, friluftslivets ferdselsårer20.01.2021Les
Tønsberg kommuneMedvirkning ny kommuneplanRammevilkår, Prioriteringer14.01.2021Les