FnfVestfoldAktuelt › #Sammenpåtur

#Sammenpåtur

2022 er Frivillighetens år (FÅ22) og gjennom året skal frivilligheten feires og løftes frem – dette skal også bidra til å få flere med og senke barrieren for deltakelse. Alle i Norge oppfordres til å løfte fram frivillighet på en eller annen måte. Dette inkluderer offentlig sektor, privat sektor, ikke-statlige organisasjoner og til og med enkeltpersoner.

Det er Frivillighet Norge som er sekretariat for FÅ22, de tar ansvar for profiltiltak og «VÅR DAG» som er en feiring av den enkelte organisasjon og deres frivillige. Se oversikt over friluftslivsorganisasjonen sine «VÅR DAG» her: https://norskfriluftsliv.no/slik-feirer-friluftsorganisasjonene-frivillighetens-ar/.

I tillegg har man det man kaller signalarrangementer som #sammenpåtur er. Et signalarrangement er et arrangement/tiltak/aktivitet som er et samarbeid mellom flere ulike aktører, enten allerede etablerte eller nye. Friluftslivets uke og Strandryddeuken er også signalarrangementer under FÅ22, dere kan se alle signalarrangementer her: https://frivillighetensar.no/hovedarrangementer.

«Sammen på tur» skal foregå hele året, men på Verdens aktivitetsdag 10.mai markerer vi startskuddet og vi skal invitere hele Norge #sammenpåtur med regionale og lokale kick-off arrangementer. For å få til dette trenger vi deres hjelp til å mobilisere lokale lag og foreninger på å delta 10.mai og skape aktiviteter sammen. Norsk Friluftsliv har også opprettet to tilskuddsordninger lokale lag og foreninger kan søk på.

Spre gjerne dette webinaret og digitale informasjonsmøte som ble holdt i februar i nyhetsbrev og andre kanaler: https://www.youtube.com/watch?v=p08v3MjfC_U&t=646s.

Og mere om hvordan de kan gjennomføre kick-off arrangementer 10.mai og søke støtte til gjennomføringen her: www.sammenpåtur.no.