FnfVestfoldAktuelt › Spillemidler til friluftslivsanlegg – opptak av webinar

Spillemidler til friluftslivsanlegg – opptak av webinar

Målet er at mer midler skal gå til friluftsformål og da må natur- og friluftsorganisasjonene vite hvordan de skal søke.

Her finner du opptak av webinaret

Marte Aksnes, rådgiver idrett og friluftsliv, i Vestfold og Telemark fylkeskommune gir oss en innføring i spillemidler med spesielt fokus på friluftsliv. Hun skal formidle hvordan man søker spillemidler til friluftslivsanlegg.
PP Presentasjon: Hvordan søke spillemidler til friluftslivsanlegg 2021

Anette Løvaas Olsen, rådgiver spillemidler, i Den Norske Turistforeningen gir oss innføring av spillemidler til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i lavlandet og kysten.
PP Presentasjon: Spillemidler til løyper i fjellet og overnattingshytter

Har du spørsmål kan du kontakte spillemiddel-saksbehandleren i din kommune eller Kristin Fredheim på tlf 48292616 i FNF Vestfold eller Eirik Knive på tlf 99155829 i FNF Telemark.

Arrangert av FNF Telemark og FNF Vestfold.