FnfVestfoldAktuelt › Synliggjør din organisasjon!

Synliggjør din organisasjon!

www.ungfritid.no Frivillighet Norge hjelper deg å synliggjøre din organisasjon gjennom den nye satsingen på en felles portal for aktiviteter rettet mot barn og unge. Så langt er det veldig få organisasjoner og aktiviteter fra vårt fylke, tar du utfordringen og legger ut info slik at flere kan finne akkurat deres tilbud?

Les hva Frivillighet Norge skriver i sitt nyhetsbrev:

Oppfordring til alle med fritidsaktiviteter for barn og unge!

Frivillighet Norge og Helsedirektoratet oppfordrer nå frivillige organisasjoner som driver fritidsaktiviteter til å være med på en nasjonal synliggjøringskampanje.

Frivillig sektor er den største tilbyderen av organiserte fritidsaktiviteter og bidrar til å skape sosiale nettverk, fellesskap og gir arenaer for mestring. For å hjelpe til med rekrutteringen lager Frivillighet Norge en kampanje som sprer informasjon om fritidsaktiviteter registrert på Ungfritid.no, slik at barn og unge lettere kan finne fram og bli med.

15. april er satt som en aktuell dato for kampanjestart, men tidspunktet og suksessen er avhengig av at det finnes nok fritidstilbud som barn og unge kan finne når de søker på sin kommune eller skolekrets. Helsedirektoratet vil bidra med markedsføring slik at Ungfritid.no blir synlig nasjonalt, og kampanjene får også støtte fra Stiftelsen DAM gjennom Kirkens SOS.

Vi ber derfor om at alle organisasjoner, lag og foreninger som driver med fritidsaktiviteter for barn og unge i en eller annen form:
1. Registrerer organisasjonen deres, eller aktiverer den for Ungfritid.no (hvis dere allerede finnes på Frivillig.no)
2. Starter med å legge ut aktiviteter på Ungfritid.no så fort som mulig (disse kan kopieres til lokallagene, slik at det blir enkelt for dem)
3. Formidler denne oppfordringen til regionale ledd og lokale lag eller andre foreninger i lokalmiljøet.

Har du spørsmål om Ungfritid.no? Ta kontakt med Dorthe Westgaard på dorthe@frivillighetnorge.no