FnfVestfoldAktuelt › Naturmangfold: Tilskudd til kommunedelplan

Naturmangfold: Tilskudd til kommunedelplan

Miljødirektoratet har en tilskuddsordning for kommunene for å søke midler til å styrke arbeidet med naturmangfold.

Alle kommuner som får tilskudd tildeles samme beløp, beløpets størrelse kan variere noe etter antall søknader og ramme for tilskuddsordningen. For 2021 var tilskuddet kr 125.000. Det er ingen føringer for hvordan tilskuddet disponeres, men det forutsettes at det inngår i kommunens finansiering av arbeidet med kommunedelplan for naturmangfold.

FNF vil følge opp initiativet i styret og bistå til å fremme dette arbeidet overfor kommunene slik at arbeidet kan komme i gang i 2023.

  • Informasjon om tilskuddsordningen finner du her.