FnfVestfoldAktuelt › Tilskudd til friluftslivsaktivitet

Tilskudd til friluftslivsaktivitet

Fylkeskommunene får årlig overført en ramme fra Miljødirektoratet, som fylkeskommunene selv fordeler. Tilskuddsordningen for 2024 har en ramme på 980 000 kroner i Vestfold. Hovedutvalg for inkludering, idrett og kultur fatter endelig vedtak i saken tirsdag 6.2.

Her ser du eksempler på foreninger og prosjekter som er foreslått tildelt midler:

  • DNT Vestfold får 60 000 i støtte til Unge Naturtalenter, er et lederutviklingsprogram innen friluftsliv for ungdom i alderen 15-17 år.
  • Både Larvik og Omegn Turistforening og DNT Tønsberg får hhv 25 000 og 65 000 istøtte til Opptur der 8. klassinger over hele landet invitert til en dag med friluftsliv og fysisk aktivitet.
  • Både Larvik og Lardal orienteringsklubb får 18 000 hver i støtte til Stolpejakten, et folkehelsetiltak som bidrar til at innbyggere blir bedre kjent i egen kommune, og besøkende og tilreisende får se steder hvor de ellers ikke hadde oppdaget.
  • NJFF får 30 000 i støtte til familiecamp med hovedfokus og ivaretakelse av mat, en tredagers gratis aktivitet, for å nå ut til flest mulige.
  • Oslofjordens Friluftsråd får 62 000 i støtte til Oslofjorden 4201 – oppdag din kyst som er arrangementer for allmennheten. Strandlinjen i OFs 23 medlemskommuner er 4201 kilometer, derav navnet.
  • 4H Vestfold får 35 000 i støtte til Ut på tur med seniorene. Målet er å få flere barn og unge interesserte i friluftsliv der det planlegges å bruke seniorene som en del av opplæringen.

Se hele listen og selve saksfremlegget her.

– Miljødirektoratet har i år satt en tidligere frist enn tidligere år, med mål om at søkerne skal få et tidlig svar på om de får tilskudd eller ikke. Dette er et positivt grep, selv om muligheten er til stede for at noen ikke er oppmerksom på dette, skriver saksbehandler Kristian Ingdal.

Les mer om ordningen og søknadsfristen 1. desember 2024 for året som kommer, som forøvring også blir Friluftslivets år!