FnfVestfoldAktuelt › Turmat fra hele verden

Turmat fra hele verden

Nå lanseres veilederheftet «Turmat fra hele verden» – en ressurs for aktivitetsledere, frivillige, ansatte i organisasjoner tilknyttet Norsk Friluftsliv, ansatte i skole og andre som ønsker å ta i bruk turmat fra hele verden som et inkluderingsverktøy i friluftslivet.

Turmat fra hele verden er et initiativ fra Norsk Friluftsliv som startet i 2017, med hensikt å bygge bro mellom norsk turkultur og internasjonal matkultur. Vi håper at veilederen kan bidra til å senke terskelen for å bruke turmat som et inkluderingsverktøy, og at vi kan skape et mer mangfoldig og inkluderende friluftsliv, til glede og læring for alle.

INNHOLD I VEILEDEREN:

➤ En opplæringsdel som tar for seg tema som utstyr, matingredienser, kokeapparater og bål – for å gi trygghet og kompetanse til aktivitetsledere som trenger det.

➤ Eksempler fra ulike Turmat fra hele verden-opplegg, til inspirasjon og gjerne etterfølgelse.

➤ Tips til gjennomføring av turmataktiviteter, basert på praktiske erfaringer.

➤ En egen del rettet mot ansatte i skolen, med tips og eksempler på opplegg som kan gjennomføres innenfor skolens rammer.

Den digitale versjonen av veilederen kan lastes ned på turmat.no: https://turmat.no/for-organisasjoner

GRATIS BESTILLING! Er dette aktuelt for dere? Bestill gjerne noen fysiske eksemplarer av veilederen som dere kan ta med aktuelle lederkurs eller ha tilgjengelig på kontoret. Bestill ved å sende ønsket antall, navn på mottaker, postadresse og postnummer til post@turmat.no.

SØK OM MIDLER! Hvis du og din forening ønsker å gjennomføre turmat-arrangement, kan dere søke om midler med støtte fra Norsk Friluftsliv. Les mer om hvordan i vedlagt dokument.

KURS OG WEBINARER! Følg med på Norsk Friluftsliv sine sider for informasjon om deltakelse på kommende webinar og fysiske kurs i bruk av «Turmat fra hele verden».

Kontaktperson i Norsk Friluftsliv:
Stine Pedersen, Kommunikasjonsrådgiver, +47 454 39 962
stine.pedersen@norskfriluftsliv.no