FnfVestfoldAktuelt › Velkommen til Friluftslivets dag og #nattinaturen

Velkommen til Friluftslivets dag og #nattinaturen

Messeområdet Tønsberg 04.-05.09.2021
Informasjon til organisasjonene

Velkommen til #nattinaturen og Friluftslivets dag. Vi markerer starten på Friluftslivets uke som foregår over hele landet!  Denne gang på Messeområdet i Tønsberg søndag 05.09.21. Lørdag etablerer ungdommen leir og starer opp #nattinaturen med overnatting til søndag. Søndag arrangerer natur- og friluftslivsforeningene åpen dag med stands og aktiviteter (kl11-14).

Hvem:
Friluftslivets dag er for alle natur- og friluftslivsorganisasjonene i Vestfold. #nattinaturen er for ungdomsorganisasjonene. Jo flere natur- og friluftslivsorganisasjoner som ønsker å være med, jo bedre.

Tidligere har vi hatt påmeldinger med ungdom fra 4H Vestfold, DNT ung, NJFF Sandefjord, Vestfold speiderkrets for NSF og KFUK/KFUM, Røde Kors/ RØFF til overnattingen. I tillegg stiller Naturvernforbundet, Oslofjorden Friluftsråd, O-kretsen mfl. opp med aktiviteter og stands på søndagen under Friluftslivets dag.

#Nattinaturen lørdag 4.9.
Det er åpent å campe i Frodåsen for de som vil hele helga.
Halvparten av speiderne kommer fredag kveld mens resten kommer lørdag kl 11. 4H og DNT setter selv oppmøtetidspunkt for sine deltagere, men informer oss gjerne!.

Mat! Dersom du melder inn antall fra din organisasjon innen fristen 31. august spanderer og bestiller FNF maten. NSF tar ansvar for å hente og lage maten.

Konsert! Det blir også i år en friluftskonsert, vi lover god stemning og det er bare å glede seg! DNT tar ansvar for konserten.

Kino! Det er mulig å arrangere en utendørs kino også, prosjektor er på plass, men vi mangler en ansvarlig som kan ta ansvar for film og ev streaming. Ta kontakt om du har en i din forening som passer som kinosjef!

Deltagere som har meldt seg på:

 • Norges Speiderforbund
 • DNT
 • 4H

Friluftslivets dag søndag 5.9. kl 11 – 14
Alle organisasjonene (også de som ikke overnatter), er velkomne til å vise seg fram på Friluftslivets dag søndag kl 11-14 utendørs på Messeområdet. Hver organisasjon setter opp en stand med info og tilbyr minst en aktivitet. Hvilken aktivitet dere velger bør hest sendes FNF minst 3 uker før pga FNFs felles markedsføring av dagen.

Deltagere som har meldt seg på:

 • Norges Speiderforbund (stiller med kano, livline, stylter og portal) Kontaktperson Sven Erik Gunnerød og Morten Botne
 • DNT (stiller med klatrevegg (inne) og slak line) Kontaktperson Mats Kneppen
 • 4H (stiller med støvelkast og liten runde natursti) Kontaktperson Anita Nilsen
 • Oslofjorden Friluftsråd (stiller med vannaktiviteter) Kontaktperson Anikka
 • Norges Jeger og Fiskerforening (stiller med mulig fluefisketrening) Kontaktperson Ove Lersveen
 • Norsk Ornitologisk forening ((stiller med ?) Kontaktperson Finn Hauge
 • Vestfold og Telemark orienteringskrets (stiller med kart og o-løype) Kontaktperson Gunnbjørn
 • Naturvernforbundet (stiller med natursti) Kontaktperson Ann
 • Andre som ønsker å være med? Ta kontakt!

Hvor:
Frodåsen og Messeområdet, Tønsberg.

Kostnader:
Det koster ikke noe å delta, foreningene legger ut for egne utgifter. Alt etter hvor mye som er igjen på budsjettet så støtter også FNF alle deltagende organisasjoner med en rund sum i etterkant til egne utgifter. FNF bestiller middag på lørdagen til de som har meldt seg på innen 31. august.

Påmelding:
#nattinaturen
: Påmelding per organisasjon. Frist for å melde inn antall deltagere tirsdag 31. august pga matbestilling.
#friluftslivetsdag: Ta kontakt med Kristin på vestfold@fnf-nett.no

Friluftslivets uke 4.-12. september
Husk også å registrere dine arrangement for gratis markedsføring på https://friluftslivetsuke.no/

Vi håper på nye gode opplevelser sammen, velkommen!

Med vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv i Vestfold /FNF Vestfold

Koordinator: Kristin S. Fredheim
Postadresse: Idrettens hus , Postboks 1225, Stadionveien 5 ,3205 Sandefjord
Kontaktinfo: Tlf 482 92 616 vestfold@fnf-nett.no www.fnf-nett.no