FnfVestfoldAktuelt › Velkommen til Friluftslivets dag 2022

Velkommen til Friluftslivets dag 2022

Foto: Norsk Friluftsliv

Messeområdet Tønsberg 04.09.2022 –
Invitasjon og informasjon til organisasjonene

Velkommen til nok en morsom Friluftslivets dag.

Vi markerer starten på Friluftslivets uke som foregår over hele landet.
I år gjentar vi suksessen på Messeområdet i Tønsberg søndag 04.09.22 kl11-14.

Hovedsatsningen er «Friluftslivets dag» søndag hvor natur- og friluftslivsforeningene får mulighet til å vise seg frem til publikum, politikere og presse med egen stand og en eller flere aktiviteter. FNF inviterer til bålsamtale kl 12, et møte mellom representanter fra organisasjonene og politikerne.

Hvem:
Friluftslivets dag er for alle natur- og friluftslivsorganisasjonene i Vestfold.

Tidligere har vi hatt påmeldinger fra 4H Vestfold, DNT Vestfold, NJFF, Vestfold NSF speiderkrets og KFUK/KFUM speiderne, Røde Kors/ RØFF i tillegg til Naturvernforbundet, Oslofjorden Friluftsråd, O-kretsen. Vi håper på best mulig oppslutning nå som vi endelig har muligheten til å samles igjen!

Friluftslivets dag søndag 4.9. kl 11 – 14
Alle natur- og friluftslivsorganisasjonene er velkomne til å vise seg fram på Friluftslivets dag søndag kl 11-14. Hver organisasjon finner selv en plass på området og setter opp en stand med info og tilbyr en aktivitet. Det er ønskelig med et varsel om at deres organisasjon ønsker å delta og hvilken aktivitet dere vil tilby 14 dager før. Vi trenger å vite hvilken aktivitet dere velger pga felles markedsføring av dagen. Meld fra til Kristin på vestfold@fnf-nett.no

#Nattinaturen lørdag 3.9.
Det er åpent å campe på Messeområdet og i Frodåsen for de som vil hele helga. NSF har allerede begynt planleggingen og 4H mobiliserer så godt de kan fra sine klubber. Det er ingen påmelding til dette men vi ber om en tilbakemelding på om deres organisasjon ønsker å delta 14 dager før av hensyn til planleggingen. FNF sponser og bestiller mat til deltagerne som hentes på en lokal matbutikk. Frist for å melde inn antall deltagere som ønsker mat bekostet av FNF er tirsdag 30. august. Meld fra til Kristin på vestfold@fnf-nett.no

Kostnader:
Det koster ikke noe å delta. Foreningene legger ut for egne utgifter og alt etter hvor mye som er igjen på budsjettet, støtter også FNF alle deltagende organisasjoner med en rund sum i etterkant til å dekke egne utgifter til både «Friluftlivets dag» og «Nattinaturen».

Hva skal organisasjonene gjøre?
Melde seg på, stille med stand og aktiviteter. Markedsføre arrangementet gjennom egne kanaler.
Delta i bålsamtalen med et styremedlem eller en annen representant for organisasjonen.

FNF dekker utgifter og inviterer pressen og politikerne til omvisning og bålsamtale.
FNF og Norsk Friluftsliv markedsfører samtidig i nasjonale og regionale medier.

Les mer og registrer andre aktiviteter på www.friluftslivetsuke.no
Vi håper på nye gode opplevelser sammen, velkommen!

Med vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv i Vestfold /FNF Vestfold