FnfVestfoldAktuelt › Vindkraft i Skaga-feltet?

Vindkraft i Skaga-feltet?

Kraftverket på Skaga-feltet er tiltenkt 75 turbiner fordelt på et felt med en størrelse på om lag 200 km². Bamle/Porsgrunn er tiltenkt som ilandføringspunkt. Årlig produksjon vil være i området 6,0 – 6,5 TWh, som tilsvarer ca. 4 % av Norges samlede årsproduksjon. Avstander vil være om lag 11 km fra Stavern, 16 km fra Larvik og 6 km fra Svenner fyr.

Det kommende fylkestinget 8. mars skal ta stilling til om de vil anbefale NVE å vurdere dette området for kraftutbygging. Innstilling fra fylkesdirektøren er som følger: «Fylkestinget ber om at Norges vassdrags- og energidirektorat tar Skaga-feltet med i sin vurdering av områder som bør åpnes for energiproduksjon til havs.»

Det må avklares interesser og igangsettes grundige studier og undersøkelser av naturmiljøets påvirkning . Førts når et utredningsarbeid er gjennomført, vil prosjektet bli aktuelt for å bli vurdert av norske myndigheter og eventuelt bli gjenstand for politisk behandling.

Saken er omtalt i media:

https://www.op.no/omrade-rundt-ti-kilometer-sor-for-larvik-pekes-pa-som-et-alternativ-for-vindkraftutbygging-forberedt-pa-debatt/s/5-36-1319729

https://www.op.no/delte-meninger-om-utbygging-av-vindkraft-utenfor-larvik-det-er-uten-mal-og-mening-det-som-er-foreslatt/s/5-36-1320593

https://www.op.no/vindkraftindustrien-og-demokratiforpliktelser/o/5-36-1344826

https://www.op.no/havvindkraft-til-grenland-gir-utslippskutt-for-hele-landet/o/5-36-1381418