Foto: Ole Lilleås
FnfNasjonaltArrangement › Webinar: Arealpolitikk i utmarkskommuner 18.11.2020 kl 12.00

Webinar: Arealpolitikk i utmarkskommuner 18.11.2020 kl 12.00

Klikk for å delta: Bli med i Microsoft Teams-møte

Bakgrunn

Færre fastboende. Skrantende primærnæringer. Hanglende kommuneøkonomier. Men økende antall besøkende. Hytteområder og turistdestinasjoner i rivende utvikling. Vindkraft, vannkraft, oppdrett. Markedskrefter og utbyggingsinteresser i møte med offentlig forvaltning. Grønn naturforvaltning eller brunt arealforbruk? Bit for bit eller hele kakestykker? Lokal styring eller statlig styring? Naturbruk eller naturvern? Politikk eller juss?

Vi har samlet markante samfunnsstemmer og flere av landets ledende fagpersoner til samtaler som grunnlag for intern diskusjon.

Program

12.00 Velkommen
12.10 Arealpolitikk i utmarkskommuner
Ordstyrer: Morten Aas, koordinator FNF Innlandet
12.10 Haakon Nordseth – fjellkar og politiker i Oppdal Venstre
12.25 Svenn Arne Lie – jordbruker, forfatter, statsviter og rådgiver i Innlandet fylkeskommune
12.40 Bjørn Egil Flø – bygdesosiolog og forsker i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).
13.00 Pause
13.10 Marianne Singsaas, seniorforsker i Telemarksforskning, tidligere leder Norsk villreinsenter
13.30 Per Olaf Lundteigen – gårdbruker, biolog og stortingspolitiker for Senterpartiet (SP)
13.45 Bjørn Kaltenborn, seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA)
14.00 Nikolai Winge, forvaltningsrett og miljørett, Sivilombudsmannen
14.15 Pause
14.30 Diskusjon. Hvordan arbeide for at natur og friluftsliv, i større grad skal sette premissene for samfunnsutvikling og arealdisponeringer
ca 15.00 Slutt.

Problemstillinger eller spørsmål du ønsker å sende inn på forhånd? Spørsmål? Send epost til ordstyrer morten.aas@fnf-nett.no