Foto: Ole Lilleås
FnfNasjonaltAktueltArrangement › Webinar: Arealpolitikk i utmarkskommuner 18.11

Webinar: Arealpolitikk i utmarkskommuner 18.11

Normal 0 21 false false false NO-BOK X-NONE X-NONE

Færre fastboende. Skrantende primærnæringer. Hanglende kommuneøkonomier. Men økende antall besøkende. Hytteområder og turistdestinasjoner i rivende utvikling. Vindkraft, vannkraft, oppdrett. Markedskrefter og utbyggingsinteresser i møte med offentlig forvaltning. Grønn naturforvaltning eller brunt arealforbruk? Bit for bit eller hele kakestykker? Lokal styring eller statlig styring? Naturbruk eller naturvern? Politikk eller juss?  

Vi har samlet markante samfunnsstemmer og flere av landets ledende fagpersoner til samtaler som grunnlag for intern diskusjon.

Program

12.00 Velkommen 12.10 Arealpolitikk i utmarkskommuner Ordstyrer: Morten Aas, koordinator FNF Innlandet (Digitalt nasjonalt Bli med i Microsoft Teams-møte) 12.10 Haakon Nordseth – fjellkar og politiker i Oppdal Venstre 12.25 Svenn Arne Lie – jordbruker, forfatter, statsviter og rådgiver i Innlandet fylkeskommune 12.40 Bjørn Egil Flø – bygdesosiolog og forsker i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). 13.00 Pause 13.10 Marianne Singsaas, seniorforsker i Telemarksforskning, tidligere leder Norsk villreinsenter 13.30 Per Olaf Lundteigen – gårdbruker, biolog og stortingspolitiker for Senterpartiet (SP) 13.45 Bjørn Kaltenborn, seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA) 14.00 Nikolai Winge, forvaltningsrett og miljørett, Sivilombudsmannen 14.15 Pause 14.30 Diskusjon. Hvordan arbeide for at natur og friluftsliv, i større grad skal sette premissene for samfunnsutvikling og arealdisponeringer Ordstyrer: Morten Aas, koordinator FNF Innlandet ca 15.00 Slutt. Problemstillinger eller spørsmål du ønsker å sende inn på forhånd? Spørsmål? Send epost til ordstyrer morten.aas@fnf-nett.no