Fotocredit: Christine Myrseth
FnfNasjonaltAktuelt › Webinar: Markering Sjøørretens år! 25.11

Webinar: Markering Sjøørretens år! 25.11

Webinaret finner sted den 25 november kl. 18.00- 20.00

Delta via denne lenka på Teams: Click here to join the meeting

Veiledning Teams-møter finner du her

Forum for natur og friluftsliv Troms inviterer sammen med Norges Jeger- og fiskerforbund Troms og Naturvernforbundet Troms til en markering av Sjøørretens år 2020! I samarbeidsnettverket FNF Troms jobber vi mye med arealsaker som angår forvaltning av de anadrome artene- og det er ikke tvil om at sjøørret, vill-laksen og den lille sjørøya har en spesiell plass i våre friluftshjerter. Hva ville elvene, havet og fjordene vært uten disse artene?

Vi er svært glade for at Rosa Maria Serra-Llinares fra Havforskningsinstituttet har takket ja til å dele interessante funn om lakselus og sjøørret fra deres forskning, og NJFF-Troms og Naturvernforbundet Troms vil dele av sine erfaringer og perspektiver.

Program: Markering Sjøørretens år 2020

Sjørøye Foto: Jon Lambela