FnfFinnmarkAktuelt › Melkøyapakken og naturen i Finnmark

Melkøyapakken og naturen i Finnmark

I august fikk innbyggere i Finnmark en gave fra regjeringen. Jonas Gahr Støre (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Terje Aasland (Ap) gikk på scenen foran det høye piggtrådgjerdet utenfor oljeselskapet Equinor sitt anlegg i Hammerfest, Melkøya. Gaven vi fikk tildelt, midt i valgkampen, var ikke mindre en ytterligere elektrifisering av petroleumssektoren. Gass som til nå brenner i anleggets eget gasskraftverk skal heretter fryses ned til LNG og fraktes på skip til utlandet. Der skal gassen tines opp, hvem vet, kanskje skal den brennes i et gasskraftverk der. Brennes skal den og utslipp gir den.

Regjeringen har med dette valget, lagt til rette for den mest omfattende nedbyggingen av Finnmarks natur noen sinne. Dette presset på vår sårbare arktiske natur kom mindre enn ett år etter at samme regjering feiret Naturavtalen i Montreal.

Hvorfor trenger vi en Naturavtale? Fordi naturen bygges ned i et tempo så hurtig at det fører til utryddelse av mange arter, også i Norge. «Arealendringer som følge av menneskelig aktivitet er ifølge Artsdatabanken fortsatt det som berører klart flest arter. Dette gjelder hele 89 prosent av de truede artene. Årsakene er de store endringene som har skjedd i Norge de siste 50 årene, både når det gjelder omfanget av fysiske inngrep generelt og arealendringer knyttet til jordbruks- og skogbruksaktiviteter.» Miljøstatus.

Naturen i nord er, i tillegg til å være Norges best bevarte, også den dårligst kartlagte. Dette øker kravet om sannferdig kartlegging av firma som er uavhengige av om utbygger får sine ønskede svar.

NVE har villig, eller motvillig gått videre med prosessen å kvalitets-vurdere både behovet for kraftlinjer og ny kraftproduksjon i Finnmark. Videre har NVE bedt utbyggere om å bli varslet om utbyggingsplaner.

Og varsel har dem fått..

Vi er nå bekymret for veien fremover. Kommer sakene til å bli «hastebehandlet»? Kommer kunnskapsgrunnlaget til å være solid? Hvilke naturområder vil «ofres»? Hvilke friluftslivsinteresser vil tape? Hvordan vil NVE unngå nok et menneskerettighetsbrudd som det i Fosen?

Flere organisasjoner tilknyttet Forum for natur og friluftsliv i Finnmark møttes for å diskutere veien videre. Vi landet på noen krav til NVE:

Se også filmen vår her.