Velkommen til
Forum for Natur og Friluftsliv

FNF er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivs- organisasjoner på regionalt nivå.

Faktaark om naturforvaltning

Natur- og arealforvaltning er et sammensatt tema som kan være krevende å jobbe med. FNFs faktaark inneholder viktig og nyttig informasjon som hjelper deg å finne frem!
Les mer