Forum for
Natur og Friluftsliv
Uttalelser

Dokumenttype
Tema
Avsender
År sendt

Tittel

Dato

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommunens kystsoneplan for etablering av torskeoppdrett i Gulgofjorden

Forum for natur og friluftsliv i Finnmark mener av hensyn til naturmangfold, friluftsliv og kulturutøvelse at dispensasjon fra kystsoneplanen for torskeoppdrett på omsøkt lokalitet ikke innvilges.

22.04.2022

Suldal kommune må skille mellom forretning og forvaltning

Også publisert i Suldalsposten 01.04.22

05.04.2022
Viser de 250 nyeste resultatene