Forum for
Natur og Friluftsliv
Uttalelser

× Nullstill søk/filter
Dokumenttype
Tema
Avsender
År sendt

Tittel

Avsender
Dato
FNF Sogn og fjordane
08.08.2022
FNF Rogaland
01.07.2022
FNF Rogaland
20.06.2022
FNF Møre og Romsdal
15.06.2022
FNF Finnmark
13.06.2022
FNF Møre og Romsdal
02.06.2022
FNF Akershus, FNF Buskerud, FNF Oslo, FNF Østfold
01.06.2022
FNF Rogaland
13.05.2022
FNF Rogaland
10.05.2022
FNF Buskerud, FNF Hordaland, FNF Sogn og fjordane
29.04.2022

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommunens kystsoneplan for etablering av torskeoppdrett i Gulgofjorden

Forum for natur og friluftsliv i Finnmark mener av hensyn til naturmangfold, friluftsliv og kulturutøvelse at dispensasjon fra kystsoneplanen for torskeoppdrett på omsøkt lokalitet ikke innvilges.

FNF Finnmark
22.04.2022
FNF Akershus, FNF Buskerud, FNF Oslo, FNF Østfold, FNF Telemark, FNF Vestfold
20.04.2022
FNF Rogaland
06.04.2022

Suldal kommune må skille mellom forretning og forvaltning

Også publisert i Suldalsposten 01.04.22

FNF Rogaland
04.04.2022
FNF Buskerud, FNF Hordaland, FNF Telemark
01.04.2022
FNF Akershus, FNF Innlandet
25.03.2022
FNF Møre og Romsdal
22.03.2022
FNF Buskerud
17.03.2022
FNF Møre og Romsdal
16.03.2022
FNF Møre og Romsdal
16.03.2022
FNF Møre og Romsdal
15.03.2022
FNF Vestfold
22.02.2022
FNF Telemark
15.02.2022
FNF Møre og Romsdal
11.02.2022
FNF Østfold, FNF Telemark, FNF Vestfold
04.02.2022
FNF Møre og Romsdal
28.01.2022
FNF Møre og Romsdal
17.01.2022
FNF Finnmark
15.01.2022
FNF Møre og Romsdal
07.01.2022
FNF Vestfold
07.01.2022
FNF Akershus
04.01.2022
FNF Akershus, FNF Buskerud, FNF Østfold
30.12.2021

Debattinnlegg: Er satsning på «grønt» hydrogen riktig for Finnmark?

Produksjon av grønt hydrogen fører til stort energitap. Energien som skal benyttes må være fra fornybare kilder. For å sikre lønnsom hydrogenproduksjon behøves det svært mye ny vindkraft i følge fylkeskommunens mulighetsstudie.

FNF Finnmark
22.12.2021
FNF Nordland
17.12.2021
FNF Akershus, FNF Buskerud, FNF Oslo
17.12.2021
FNF Møre og Romsdal
15.12.2021
FNF Møre og Romsdal
14.12.2021
FNF Telemark, FNF Vestfold
30.11.2021
FNF Møre og Romsdal
26.11.2021
FNF Buskerud
19.11.2021

Informasjonsbrev til politikere i Gamvik Kommune angående vindkraft på Sandfjellet

FNF Finnmark mener at Gamvik kommune ikke kan gå videre med dette initiativet da kommunen, kommunens innbyggere, naturmangfoldet, naturopplevelsene og reindriftsnæringen står i fare for å miste ett umistelig område. I det minste må kommunen utsette saken og innhente flere opplysninger.

FNF Finnmark
18.11.2021
FNF Akershus, FNF Buskerud, FNF Østfold
05.11.2021
FNF Akershus
01.11.2021
FNF Akershus, FNF Buskerud, FNF Oslo, FNF Østfold
15.10.2021
FNF Møre og Romsdal
30.09.2021

Høringsuttalelse: Oppdrett ved Ytre Torskefjord i Hammerfest kommune

FNF F er kritisk til manglende åpenhet om høringen. Vi mener også det er en fullstendig mangel på respekt for innbyggere og interesser å gi dispensasjon i sluttfasen av en arealplan. Dispensjonsbruken bør og skal være restriktiv, og kommunen, næringer og øvrige interesser må få mulighet til å spille inn høringsbrev.

FNF Finnmark
23.09.2021
FNF Akershus, FNF Buskerud, FNF Østfold
14.09.2021

Høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel andre gangs offentlige ettersyn for Hammerfest kommune

Nye havner i Hammerfest kommune, Ersvika og Repparfjorden. Akvakultur og kommunens mulighet til å stille krav etter pbl.

FNF Finnmark
08.09.2021

Høringsinnspill Hydrogen 20/07101 – Hydrogensone Arktis Strategier for hydrogensatsing i Troms og Finnmark

FNF Finnmark kan ikke støtte en strategiplan for hydrogensatsing i Troms og Finnmark gitt argumentene i høringssvaret.

FNF Finnmark
31.08.2021
FNF Møre og Romsdal
16.08.2021

Vindkraft i porsgrunn kommune

Infobrev om FNF Telemark sitt syn på at Vindkraft AS ønsker møte med kommunen om eventuell vindkraftutbygging.

FNF Telemark
14.07.2021
FNF Sogn og fjordane
09.07.2021
FNF Sogn og fjordane
08.07.2021
FNF Sogn og fjordane
01.07.2021
FNF Sogn og fjordane
30.06.2021
FNF Møre og Romsdal
23.06.2021
FNF Møre og Romsdal
23.06.2021
FNF Akershus, FNF Buskerud, FNF Østfold
14.06.2021
FNF Møre og Romsdal
09.06.2021
FNF Møre og Romsdal
04.06.2021
FNF Akershus, FNF Buskerud, FNF Innlandet, FNF Oslo, FNF Østfold
31.05.2021
FNF Akershus, FNF Buskerud, FNF Østfold
01.03.2021
FNF Telemark, FNF Vestfold
08.02.2021
FNF Møre og Romsdal
01.02.2021
FNF Møre og Romsdal
26.01.2021
FNF Buskerud
17.12.2020
FNF Akershus, FNF Innlandet
23.11.2020
FNF Akershus, FNF Buskerud, FNF Østfold
11.11.2020
FNF Oslo
25.10.2020
FNF Akershus, FNF Buskerud, FNF Østfold
25.09.2020
FNF Akershus, FNF Buskerud, FNF Oslo, FNF Østfold
01.09.2020
FNF Møre og Romsdal
23.06.2020
FNF Møre og Romsdal
05.06.2020
FNF Akershus, FNF Østfold
16.03.2020
FNF Vestfold
01.03.2020
FNF Trøndelag
21.02.2020
FNF Sogn og fjordane
13.12.2019
FNF Sogn og fjordane
26.11.2019
FNF Hordaland, FNF Sogn og fjordane
11.11.2019
FNF Oppland
21.10.2019
FNF Møre og Romsdal
21.10.2019
FNF Hordaland
10.10.2019
FNF Møre og Romsdal
01.10.2019
FNF Buskerud, FNF Telemark, FNF Vestfold
27.09.2019
FNF Finnmark
09.08.2019
FNF Hordaland
05.08.2019
FNF Hordaland
05.07.2019
FNF Akershus, FNF Hedmark, FNF Oppland, FNF Oslo, FNF Østfold
28.06.2019
FNF Akershus, FNF Buskerud, FNF Oppland, FNF Vestfold
28.06.2019
FNF Akershus, FNF Buskerud, FNF Oslo, FNF Østfold
02.05.2019
FNF Trøndelag
01.04.2019
FNF Trøndelag
15.03.2019
FNF Akershus
28.02.2019
FNF Sogn og fjordane
04.02.2019
FNF Trøndelag
20.10.2018
FNF Hordaland
26.06.2018
FNF Trøndelag
26.06.2018
FNF Hordaland, FNF Trøndelag
25.05.2018
FNF Hordaland, FNF Rogaland, FNF Sogn og fjordane
16.04.2018
FNF Agder
09.04.2018
FNF Akershus
08.02.2018
FNF Hordaland, FNF Sogn og fjordane
14.01.2018
FNF Sogn og fjordane
07.12.2017
FNF Sør-Trøndelag
31.10.2017
FNF Akershus, FNF Oslo
23.10.2017
FNF Sør-Trøndelag
04.07.2017
FNF Hordaland
30.06.2017
FNF Hordaland, FNF Oppland, FNF Rogaland, FNF Sogn og fjordane
21.06.2017
FNF Hordaland
07.04.2017
FNF Sogn og fjordane
31.01.2017
FNF Hordaland
21.10.2016
FNF Sogn og fjordane
26.07.2016
FNF Hordaland
08.07.2016
FNF Sør-Trøndelag
03.06.2016
FNF Sør-Trøndelag
05.04.2016
FNF Sør-Trøndelag
01.04.2016
FNF Oppland
04.03.2016
FNF Sør-Trøndelag
02.03.2016
FNF Sør-Trøndelag
15.12.2015
FNF Sogn og fjordane
03.11.2015
FNF Oppland, FNF Sogn og fjordane
04.10.2015
FNF Hedmark, FNF Møre og Romsdal, FNF Oppland
30.09.2015
FNF Sogn og fjordane
22.09.2015
FNF Sør-Trøndelag
31.08.2015
FNF Sør-Trøndelag
31.07.2015
FNF Buskerud, FNF Hordaland, FNF Oppland, FNF Sogn og fjordane, FNF Telemark
08.06.2015
FNF Akershus, FNF Hedmark, FNF Hordaland, FNF Oppland, FNF Oslo, FNF Østfold, FNF Rogaland, FNF Sogn og fjordane, FNF Telemark, FNF Troms
04.06.2015
FNF Agder
29.05.2015
FNF Akershus, FNF Buskerud, FNF Vestfold
26.03.2015
FNF Sør-Trøndelag
16.03.2015
FNF Hedmark, FNF Møre og Romsdal, FNF Oppland, FNF Sør-Trøndelag
06.03.2015
FNF Sør-Trøndelag
16.02.2015
FNF Hordaland
30.01.2015
FNF Hordaland
17.12.2014
FNF Sør-Trøndelag
15.12.2014
FNF Sør-Trøndelag
19.09.2014
FNF Agder
10.02.2014
FNF Sogn og fjordane
15.01.2014
FNF Oppland
01.01.2014
FNF Sør-Trøndelag
07.11.2013
FNF Agder
15.09.2013
FNF Sør-Trøndelag
10.09.2013
FNF Møre og Romsdal
09.08.2013
FNF Sør-Trøndelag
06.05.2013
FNF Sør-Trøndelag
22.04.2013
FNF Hordaland, FNF Rogaland, FNF Sogn og fjordane, FNF Sør-Trøndelag, FNF Troms, FNF Vestfold
05.04.2013
FNF Sør-Trøndelag
02.04.2013
FNF Hedmark, FNF Sør-Trøndelag
20.03.2013
FNF Agder
20.03.2013
FNF Agder
21.02.2013
FNF Agder
19.02.2013
FNF Agder
10.02.2013
FNF Hedmark, FNF Møre og Romsdal, FNF Oppland, FNF Sør-Trøndelag
20.09.2012
FNF Oppland
22.06.2012
FNF Sør-Trøndelag
22.06.2012
FNF Sør-Trøndelag
30.05.2012
FNF Agder
01.01.2012
FNF Agder
01.01.2012
FNF Agder
01.01.2012
FNF Akershus, FNF Buskerud, FNF Hedmark, FNF Oppland, FNF Oslo, FNF Sør-Trøndelag
17.06.2011
FNF Agder, FNF Akershus, FNF Buskerud, FNF Hordaland, FNF Oppland, FNF Sogn og fjordane, FNF Telemark, FNF Vestfold
31.05.2011
FNF Agder, FNF Akershus, FNF Buskerud, FNF Hordaland, FNF Oppland, FNF Sogn og fjordane, FNF Telemark, FNF Vestfold
31.05.2011
FNF Hedmark, FNF Oppland
01.02.2011
FNF Agder
01.01.2011
FNF Nord-Trøndelag, FNF Sør-Trøndelag
30.09.2010
FNF Nord-Trøndelag, FNF Sør-Trøndelag
09.08.2010
FNF Hedmark, FNF Sør-Trøndelag
26.04.2010
FNF Agder
01.01.2010
FNF Sør-Trøndelag
10.10.2009
FNF Hordaland, FNF Rogaland
03.10.2006