FnfVestfoldArrangement › Fellesmøte og årsmøte FNF Vestfold 22.4.24

Fellesmøte og årsmøte FNF Vestfold 22.4.24

FNF Vestfold inviterer til fellesmøte for alle natur- og friluftsorganisasjoner i Vestfold med et spennende foredrag og påfølgende årsmøte på Tollboden, Tønsberg, før vår tradisjonelle bevertning av byens beste fiskesuppe: mandag 22.4.23 kl 19

Årsmøte Forum for natur og friluftsliv i Vestfold

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.
 3. Årsmelding 2023
  Forslag til vedtak: Årsmeldingen godkjennes.
 4. Årsregnskap 2023
  Forslag til vedtak: Årsregnskapet godkjennes.
 5. Årsplan 2024
  Forslag til vedtak: Årsplan for 2023 godkjennes.
 6. Valg av styre 2024
  Forslag til vedtak: Organisasjonene som velges til å sitte i styret velger selv sine representanter. Styret konstituerer deretter seg selv og velger leder for ett år av gangen. Følgende organisasjoner velges til styret for 2024:

  Vestfold Jeger- og Fiskerforbund, Ove Lersveen
  Oslofjorden Friluftsråd, Kjetil Johansen
  Naturvernforbundet i Vestfold, Øyvind Johnsen
  DNT Vestfold, Erik Bryn Tvedt
  Vestfold krets av NSF, Sven Erik Gunnerød
  Vestfold og Telemark Orienteringskrets, Gunnbjørn Tangen
 7. Valg av revisor
  Forslag til vedtak: Ragnar Standal velges til revisor.
 8. Endring av vedtekter
  Forslag til vedtak: Endringer i følge nasjonale standard-vedtekter vedtas
 9. Eventuelt innkomne saker.
  Aktuelle innkomne saker må ifølge vedtektene meldes senest 4 uker før årsmøtet finner sted.

Sakspapirer blir tilgjengeliggjort på nettsiden senest 2 uker før årsmøtet eller ved henvendelse til koordinator.
Ta kontakt med koordinator dersom det er noen av de tilsluttede organisasjonene som ønsker å være representert i styret.

Påmelding via link senest i løpet av onsdag 17. april 2024.
Informasjon og spørsmål kan rettes til kristin.fredheim@fnf-nett.no eller på tlf 48292616.

Hilsen styret i Forum for natur og friluftsliv i Vestfold


Saksdokumenter (kommer)

Årsmelding, med regnskap 2023
Årsregnskap med resultat, balanse og noter 2023
Revisorrapport 2023
Forslag til årsplan for 2024
Protokoll fra årsmøtet (legges til etter møtet)