FnfNasjonaltLær mer

Lær mer

Siden er laget for tillitsvalgte, naturvernkontakter, FNF-kontakter og andre engasjerte medlemmer i FNFs tilsluttede organisasjoner i fylkene og distriktene. Her samles digitale kurs og webinarer som fremmer og styrker tilsluttede organisasjoners arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker.

Digitale kurs og konferanser 2021

Opptak av kurs og webinarer som er tilgjengelig på nett:

Lovverk

Naturmangfoldloven (2020) 1,5 timer
Naturmangfoldloven (2013) 6 timer
Vannforvaltning (2020) FNF / SABIMA
Konsekvensutredninger for klima og miljø (2020) Miljødirektoratet
Miljø- og ressursrett (2020) Naturvernforbundet

Påvirkning

Tips til politisk gjennomslag (2020) – tilgjengelig til 28.02.2021
Effektiv påvirkning for FNF (2020)

Arealspørsmål

Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte (2021) Statsforvalteren NY!
Arealpolitikk i utmarkskommuner (2020) FNF
Strandsonen (2020) Norsk Friluftsliv
Konferanse om gamle oppdemmede vann (2020) FNF m/fler
Datalagring (2020) 2,5 timer
Arealer til natur og friluftsliv (debatt) (2020) FNF
Arealendringer og tap av biologisk mangfold (2019) FNF

Allemannsretten

Allemannsretten og sporløs ferdsel
Allemannsretten ; fra høsting til turindustri?
Allemannsretten; små informasjonsvideoer

Vann

Vannforvaltning (2020)
Akvakultur og kystsone (2020)
Vannseminar tiltak for bedre vannmiljø (2020)
Vannforvaltning og de regionale vannforvaltningsplanene (2020) «Hvordan planene kan bli bedre og hvordan vi kan medvirke på en god måte» ved Åsa Renman, Sabima
Nasjonal vannmiljøkonferanse 2019

Vind

Vindkraft i Nord (2020) Seminaret tar opp stortingsmeldingen om vindkraft, behovet for vindkraft, problemene som reindriftsnæringen får på grunn av utbyggingene, juridiske betraktninger og vurderinger av økonomien i prosjektene.
Stormøte om vindkraft (2020) KS Kva problem må eit nytt konsesjonssystem løyse?

Naturkunnskap

Lynkurs i småfugler (2020)
Fiskekultivering (2020)
Kartlegging av naturtyper (2020) Miljødirektoratet
Sjøørretskonferansen (2020) NINA
Biokoferansen (2016) SABIMA
Naturmangfold (2016)

Restaurering av natur

Naturrestaureringskonferansen (2021) NINA
Vassdragsrestaurering (2021) SABIMA
Restaurering av vassdrag og våtmarker (2020) Miljødirektoratet

Friluftsliv

Basiskurs i friluftsliv (2020)
Tips og triks for et enkelt friluftsliv (2020)
Tutips; små informasjonsvideoer (2020)
Naturen som inkluderingsarena (2020)
Friluftsliv – mangfold og inkludering (2018)
Forskning i friluft (2018)

Tidligere arrangerte kurs og seminarer

(Ikke tilgjengelig digitalt)

Effektiv påvirkning i FNF – Digitalt – 26. november 2020
Bedre vannmiljø – Digitalt – 9. desember 2020
Kurs i GIS,georefering og GPS sporing– Oslo – 3. september 2020
Plan og bygningsloven – Oslo – 19. mai 2020
Artsobservasjoner  – Agder – 7. oktober 2020
Plan- og bygningsloven  – Oslo – 19. mai 2020

Meld deg på nyhetsbrev / få pushvarsler når nye digitale kurs og webinarer arrangeres.

Send epost til kristin @ fnf – nett . no