FnfNasjonaltLær mer

Lær mer

Denne siden er laget for tillitsvalgte, naturvernkontakter, FNF-kontakter og andre engasjerte medlemmer i FNFs tilsluttede organisasjoner i fylkene og distriktene. Her samles digitale kurs og webinarer som fremmer og styrker tilsluttede organisasjoners arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker.

Nedenfor er det listet opp opptak av kurs og webinarer som er tilgjengelig på nett.


Lovverk

Plan og bygningsloven på 1-2-3 : Kommunal planlegging (2021) FNF
Naturmangfoldloven med fokus på konsekvensutredninger (2021) FNF / Sabima
Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte (2021) Statsforvalteren
Naturmangfoldloven (2020) FNF – 1,5 timer
Naturmangfoldloven (2013) Norsk Friluftsliv – 6 timer
Vannforvaltning (2020) FNF / SABIMA
Konsekvensutredninger for klima og miljø (2020) Miljødirektoratet
Miljø- og ressursrett (2020) Naturvernforbundet
FNs bærekraftsmål i kommunene (2021) Miljødirektoratet

Arealspørsmål

Har vi glemt vern av natur, midt i en naturkrise? (2021) FNF NY!
Naturkampen (2021) FNF mfl. NY!
Viktigheten av nærnatur for rekreasjon og biomangfold (2021) NY!
Arealer under press (2021) NINA NY!
Arealpolitikk i utmarkskommuner (2020) FNF
Datalagring (2020) 2,5 timer
Arealer til natur og friluftsliv (debatt) (2020) FNF
Arealendringer og tap av biologisk mangfold (2019) FNF

Allemannsretten

Allemannsretten – viktig for ferdsel i norsk natur (2021) Norsk Friluftsliv
Allemannsretten og sporløs ferdsel (2020) DNT
Allemannsretten ; fra høsting til turindustri? (2020) Norsk Friluftsliv
Allemannsretten; små informasjonsvideoer (2018) Norsk Friluftsliv
Strandsonen (2020) Norsk Friluftsliv
Stikonferansen (2021) FL, DNT

Vann

Vassdragsrestaurering (2021) Sabima, NTNU, NJFF NY!
Hvordan finne informasjon om et vann på vann-nett.no (2021) FNF NY!
Miljø – DNA i vannmiljøet (2021) Norsk Vannforening NY!
Vannforvaltning (2020) FNF
Konferanse om gamle oppdemmede vann (2020) FNF m/fler
Tiltak for bedre vannmiljø (2020) FNF
Medvirkning og hvordan forbedre vannforvaltningsplanene (2020) SABIMA
Nasjonal vannmiljøkonferanse (2021) MDIR
Nasjonal vannmiljøkonferanse (2019) MDIR

Kyst og hav

Seminar: Hvem tør å redde Oslofjorden? (2021) FNF
M
arin forvaltning (2021)
Havbruk og marin forskning (2021) HI
Akvakultur og kystsone (2020) Tromsø-området regionråd

Vind

Vindkraft i Nord (2020) Seminaret tar opp stortingsmeldingen om vindkraft, behovet for vindkraft, problemene som reindriftsnæringen får på grunn av utbyggingene, juridiske betraktninger og vurderinger av økonomien i prosjektene.
Stormøte om vindkraft (2020) KS Kva problem må eit nytt konsesjonssystem løyse?

Miljøtiltak og restaurering av natur

Naturrestaureringskonferansen (2021) NINA
Naturrestaurering (NINAs fagseminar) (2021) NINA NY!
Vassdragsrestaurering (2021) SABIMA
Viltpassasjer langs motorveier (2021) Fylkeskommunen i Vestfold og Telemark og Agder
Restaurering av vassdrag og våtmarker (2020) Miljødirektoratet
Fiskekultivering (2020) NJFF
Sjøørretskonferansen (2020) NINA

Kart og kartlegging av natur

Artskart (2020) Statsforvalteren
Naturbase kart (2020) Statsforvalteren
Artsobservasjoner (2021) FNF
Kartlegging av naturtyper (2020) Miljødirektoratet

Naturmangfold

Økosystem, økosystemforvalting og regnskap (2021) NINA NY!
Sanntidsovervåking av biomangfold (2021) NINA NY!
Naturmangfold i kommunene (2021) Miljødirektoratet NY!
Hvordan løse både klima- og naturkrisen? (2021) Naturviterne
Naturindeks (2020) MDIR
Biokonferansen (2021) SABIMA OG BIO
Biokonferansen (2016) SABIMA
Naturmangfold (2016) SABIMA

Friluftsliv

Basiskurs i friluftsliv (2020)
Tips og triks for et enkelt friluftsliv (2020)
Tutips; små informasjonsvideoer (2020)
Naturen som inkluderingsarena (2020)
Friluftsliv – mangfold og inkludering (2018)
Forskning i friluft (2018)

Tilskudd og søknader

Spillemidler til friluftslivsanlegg (2021) FNF
Innføring i å søke midler hos fylkeskommunen 2. september (2021) Viken fk
Hva er en god søknad? 9. september (2021) Viken fk
Hva er en god prosjektplan? 16. september – del 1 (2021) Viken fk
Hva er en god prosjektplan? 16. september – del 2 (2021) Viken fk

Påvirkning

Effektiv påvirkning for FNF (2020)

Annet

Miljøetikk (2021) Naturvernforbundet
Lynkurs i småfugler (2020) Naturvernforbundet
Klimaskog: Klima mot natur? (2020) Naturvernforbundet


Kilder til miljøinformasjon

Ønsker du skriftlig materiale kan du laste ned faktaark om naturforvaltning.
Disse er utarbeidet av Norsk Friluftsliv med støtte fra Miljøverndepartementet.

Send epost til Kristin Fredheim hvis du har tips til relevant digital kompetanseheving eller ønsker oppdateringer.