FnfNasjonaltLær mer

Lær mer

Siden er laget for tillitsvalgte, naturvernkontakter, FNF-kontakter og andre engasjerte medlemmer i FNFs tilsluttede organisasjoner i fylkene og distriktene. Her samles digitale kurs og webinarer som fremmer og styrker tilsluttede organisasjoners arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker. Nedenfor er det listet opp digitale kurs, ønsker du skriftlig materiale kan du laste ned faktaark om naturforvaltning her.

Kommende digitale kurs og konferanser 2021


Opptak av kurs og webinarer som er tilgjengelig på nett:

Lovverk

Naturmangfoldloven med fokus på konsekvensutredninger | FNF / Sabima NY!
Naturmangfoldloven (2020) 1,5 timer
Naturmangfoldloven (2013) 6 timer
Vannforvaltning (2020) FNF / SABIMA
Konsekvensutredninger for klima og miljø (2020) Miljødirektoratet
Miljø- og ressursrett (2020) Naturvernforbundet
FNs bærekraftsmål i kommunene (2021) Miljødirektoratet NY!

Påvirkning

Tips til politisk gjennomslag (2020) – tilgjengelig til 28.02.2021
Effektiv påvirkning for FNF (2020)

Arealspørsmål

Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte (2021) Statsforvalteren
Arealpolitikk i utmarkskommuner (2020) FNF
Konferanse om gamle oppdemmede vann (2020) FNF m/fler
Datalagring (2020) 2,5 timer
Arealer til natur og friluftsliv (debatt) (2020) FNF
Arealendringer og tap av biologisk mangfold (2019) FNF

Allemannsretten

Allemannsretten og sporløs ferdsel (2020) DNT
Allemannsretten ; fra høsting til turindustri? (2020) Norsk Friluftsliv
Allemannsretten; små informasjonsvideoer (2018) Norsk Friluftsliv
Strandsonen (2020) Norsk Friluftsliv
Stikonferansen (2021) FL, DNT

Vann

Marin forvaltning (2021) NY!
Hvordan finne informasjon om et vann på vann-nett.no (2021) FNF NY!
Vannforvaltning (2020) FNF
Akvakultur og kystsone (2020) Tromsø-området regionråd
Tiltak for bedre vannmiljø (2020) FNF
Medvirkning og hvordan forbedre vannforvaltningsplanene (2020) SABIMA
Nasjonal vannmiljøkonferanse (2019) MDIR

Vind

Vindkraft i Nord (2020) Seminaret tar opp stortingsmeldingen om vindkraft, behovet for vindkraft, problemene som reindriftsnæringen får på grunn av utbyggingene, juridiske betraktninger og vurderinger av økonomien i prosjektene.
Stormøte om vindkraft (2020) KS Kva problem må eit nytt konsesjonssystem løyse?

Miljøtiltak og restaurering av natur

Naturrestaureringskonferansen (2021) NINA
Vassdragsrestaurering (2021) SABIMA
Restaurering av vassdrag og våtmarker (2020) Miljødirektoratet
Fiskekultivering (2020) NJFF
Sjøørretskonferansen (2020) NINA

Kart og kartlegging av natur

Artskart (2020) Statsforvalteren
Naturbase kart (2020) Statsforvalteren
Artsobservasjoner (2021) FNF NY!
Kartlegging av naturtyper (2020) Miljødirektoratet

Naturmangfold

Naturindeks (2020) MDIR NY!
Biokonferansen (2016) SABIMA
Naturmangfold (2016) SABIMA

Friluftsliv

Basiskurs i friluftsliv (2020)
Tips og triks for et enkelt friluftsliv (2020)
Tutips; små informasjonsvideoer (2020)
Naturen som inkluderingsarena (2020)
Friluftsliv – mangfold og inkludering (2018)
Forskning i friluft (2018)

Annet

Miljøetikk (2021) Naturvernforbundet
Lynkurs i småfugler (2020) Naturvernforbundet
Klimaskog: Klima mot natur? (2020) Naturvernforbundet


Tidligere arrangerte kurs og seminarer 2021

Send epost til kristin @ fnf – nett . no hvis du har tips til relevant digital kompetanseheving eller ønsker oppdateringer.