FnfNasjonaltLær mer

Lær mer

Siden er laget for tillitsvalgte, naturvernkontakter, FNF-kontakter og andre engasjerte medlemmer i FNFs tilsluttede organisasjoner i fylkene og distriktene. Her samles digitale kurs og webinarer som fremmer og styrker tilsluttede organisasjoners arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker. Nedenfor er det listet opp digitale kurs, ønsker du skriftlig materiale kan du laste ned faktaark om naturforvaltning her.

Kommende digitale kurs og konferanser 2021

 • 24. august Fagseminar om Helhetlig plan for Oslofjorden | MDIR Les mer
 • 25. august Miljøjuss-seminar: Naturkampen | FNF, NF, SABIMA Les mer og meld deg på
 • 31. August kl 09:00-11:30: Kartlegging og verdsetting av regionale friluftsområder og turruter. | Viken FK Meld deg på.  
 • 2. september. Innføring i å søke midler hos Fylkeskommunen. | Viken FK Meld deg på.
 • 3. september Politisk seminar om forvaltningsplanen for Oslofjorden | FNF Les mer
 • 3.- 5. september: Vassdragstreff i Vågå | NNV Les mer på nett
 • 9. september. Hva er en god søknad? | Viken FK Meld deg på.
 • 16. september. Hva er en god prosjektplan? | Viken FK Meld deg på.
 • 16.-17. sept: Nasjonalt seminar om restaurering av vassdrag og våtmarker. | MDIR Les mer
 • 28. oktober:  Atferdsregler i utvalgte friluftsområder. | Viken FK Meld deg på.  
 • 22. september: Tap av naturmangfold må stanses | Miljødirektoratet Les mer
 • 29. september: 12 år med naturmangfoldloven – Hvordan har det gått? | Miljødirektoratet Les mer
 • 27. oktober: Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold | Miljødirektoratet Les mer
 • 16. november: Kurs – Verne natur, hvordan går en frem? | FNF Les mer

Opptak av kurs og webinarer som er tilgjengelig på nett:

Lovverk

Plan og bygningsloven på 1-2-3 : Kommunal planlegging (2021) FNF
Naturmangfoldloven med fokus på konsekvensutredninger (2021) FNF / Sabima
Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte (2021) Statsforvalteren
Naturmangfoldloven (2020) FNF – 1,5 timer
Naturmangfoldloven (2013) Norsk Friluftsliv – 6 timer
Vannforvaltning (2020) FNF / SABIMA
Konsekvensutredninger for klima og miljø (2020) Miljødirektoratet
Miljø- og ressursrett (2020) Naturvernforbundet
FNs bærekraftsmål i kommunene (2021) Miljødirektoratet

Påvirkning

Tips til politisk gjennomslag (2020) – tilgjengelig til 28.02.2021
Effektiv påvirkning for FNF (2020)

Arealspørsmål

Naturkampen (2021) FNF mfl. NY!
Arealpolitikk i utmarkskommuner (2020) FNF
Datalagring (2020) 2,5 timer
Arealer til natur og friluftsliv (debatt) (2020) FNF
Arealendringer og tap av biologisk mangfold (2019) FNF

Allemannsretten

Allemannsretten – viktig for ferdsel i norsk natur (2021) Norsk Friluftsliv
Allemannsretten og sporløs ferdsel (2020) DNT
Allemannsretten ; fra høsting til turindustri? (2020) Norsk Friluftsliv
Allemannsretten; små informasjonsvideoer (2018) Norsk Friluftsliv
Strandsonen (2020) Norsk Friluftsliv
Stikonferansen (2021) FL, DNT

Vann

Marin forvaltning (2021) NY!
Hvordan finne informasjon om et vann på vann-nett.no (2021) FNF NY!
Vannforvaltning (2020) FNF
Konferanse om gamle oppdemmede vann (2020) FNF m/fler

Havbruk og marin forskning (2021) HI
Akvakultur og kystsone (2020) Tromsø-området regionråd
Tiltak for bedre vannmiljø (2020) FNF
Medvirkning og hvordan forbedre vannforvaltningsplanene (2020) SABIMA

Nasjonal vannmiljøkonferanse (2021) MDIR
Nasjonal vannmiljøkonferanse (2019) MDIR

Vind

Vindkraft i Nord (2020) Seminaret tar opp stortingsmeldingen om vindkraft, behovet for vindkraft, problemene som reindriftsnæringen får på grunn av utbyggingene, juridiske betraktninger og vurderinger av økonomien i prosjektene.
Stormøte om vindkraft (2020) KS Kva problem må eit nytt konsesjonssystem løyse?

Miljøtiltak og restaurering av natur

Naturrestaureringskonferansen (2021) NINA
Vassdragsrestaurering (2021) SABIMA
Viltpassasjer langs motorveier (2021) Fylkeskommunen i Vestfold og Telemark og Agder
Restaurering av vassdrag og våtmarker (2020) Miljødirektoratet
Fiskekultivering (2020) NJFF
Sjøørretskonferansen (2020) NINA

Kart og kartlegging av natur

Artskart (2020) Statsforvalteren
Naturbase kart (2020) Statsforvalteren
Artsobservasjoner (2021) FNF
Kartlegging av naturtyper (2020) Miljødirektoratet

Naturmangfold

Hvordan løse både klima- og naturkrisen? (2021) Naturviterne NY!
Naturindeks (2020) MDIR
Biokonferansen (2016) SABIMA
Naturmangfold (2016) SABIMA

Friluftsliv

Basiskurs i friluftsliv (2020)
Tips og triks for et enkelt friluftsliv (2020)
Tutips; små informasjonsvideoer (2020)
Naturen som inkluderingsarena (2020)
Friluftsliv – mangfold og inkludering (2018)
Forskning i friluft (2018)

Tilskudd og søknader

Spillemidler til friluftslivsanlegg (2021) FNF

Annet

Miljøetikk (2021) Naturvernforbundet
Lynkurs i småfugler (2020) Naturvernforbundet
Klimaskog: Klima mot natur? (2020) Naturvernforbundet


Tidligere arrangerte kurs og seminarer 2021

Send epost til kristin @ fnf – nett . no hvis du har tips til relevant digital kompetanseheving eller ønsker oppdateringer.