FnfNasjonaltLær mer

Lær mer

Kurs og kompetanseheving om natur og friluftsliv

Denne siden er laget for tillitsvalgte, naturvernkontakter, FNF-kontakter og andre engasjerte medlemmer i FNFs tilsluttede organisasjoner i fylkene og distriktene. Her samles digitale kurs og webinarer som fremmer og styrker tilsluttede organisasjoners arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker.

Nedenfor er det listet opp opptak av kurs og webinarer som er tilgjengelig på nett.


Lovverk


Seminar om skogbruksloven som miljølov (2022) NY!
Hvordan klage på vedtak? (2022) FJAP NY!
Plan og bygningsloven på 1-2-3 : Kommunal planlegging (2021) FNF
Naturmangfoldloven med fokus på konsekvensutredninger (2021) FNF / Sabima
Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte (2021) Statsforvalteren
Naturmangfoldloven (2020) FNF – 1,5 timer
Naturmangfoldloven (2013) Norsk Friluftsliv – 6 timer
Vannforvaltning (2020) FNF / SABIMA

Konsekvensutredninger for klima og miljø – veileder (2021) Miljødirektoratet
Hvordan ta hensyn til klima og natur i alle deler av planarbeidet? (2021) Miljødirektoratet
Miljø- og ressursrett (2020) Naturvernforbundet
FNs bærekraftsmål i kommunene (2021) Miljødirektoratet

Arealspørsmål

Sikre natur- og friluftslivsområder for fremtiden – arealinnspill (2022) FNF NY!
Hva skal arealregnskapet omfatte og hvordan forankre det og bruke det? (2022) Viken fylkeskommune NY!
Har vi glemt vern av natur, midt i en naturkrise? (2021) FNF
Naturkampen (2021) FNF mfl.
Viktigheten av nærnatur for rekreasjon og biomangfold (2021)
Arealer under press (2021) NINA
Arealpolitikk i utmarkskommuner (2020) FNF
Datalagring (2020) 2,5 timer
Arealer til natur og friluftsliv (debatt) (2020) FNF
Arealendringer og tap av biologisk mangfold (2019) FNF

Allemannsretten

Allemannsretten – viktig for ferdsel i norsk natur (2021) Norsk Friluftsliv
Allemannsretten og sporløs ferdsel (2020) DNT
Allemannsretten ; fra høsting til turindustri? (2020) Norsk Friluftsliv
Allemannsretten; små informasjonsvideoer (2018) Norsk Friluftsliv
Strandsonen (2020) Norsk Friluftsliv
Stikonferansen (2021) FL, DNT
Stiskulen (2022) MD NY!

Vann

Vassdragsrestaurering (2021) Sabima, NTNU, NJFF
Hvordan finne informasjon om et vann på vann-nett.no (2021) FNF
Miljø – DNA i vannmiljøet (2021) Norsk Vannforening
Vannnett (2020) Miljødirektoratet
Vannforvaltning (2020) FNF
Konferanse om gamle oppdemmede vann (2020) FNF m/fler
Tiltak for bedre vannmiljø (2020) FNF
Medvirkning og hvordan forbedre vannforvaltningsplanene (2020) SABIMA
Nasjonal vannmiljøkonferanse (2021) MDIR
Nasjonal vannmiljøkonferanse (2019) MDIR

Kyst og hav

Akvakultur: Kunnskpasgrunnlag og risiko (2022) NY!
Seminar: Hvem tør å redde Oslofjorden? (2021) FNF
M
arin forvaltning (2021)
Havbruk og marin forskning (2021) HI
Akvakultur og kystsone (2020) Tromsø-området regionråd

Samferdsel og klima

Seminar om fremtidstrettet veiutbygging (2022) FNF NY!
Miljødirektoratets serie med klima-webinarer

Vind og fornybar energi

Energikonferansen (2022) FNF NY!
Vindkraft i Nord (2020) Stortingsmeldingen om vindkraft, behovet for vindkraft, problemene som reindriftsnæringen, økonomien i prosjektene.
Stormøte om vindkraft (2020) KS Kva problem må eit nytt konsesjonssystem løyse?

Miljøtiltak og restaurering av natur

Fiskevandring: hvordan å fjerne barrierer og sikre fri ferdsel for fisk (2022) Miljødirektoratet NY!
Naturrestaureringskonferansen (2021) NINA
Naturrestaurering (NINAs fagseminar) (2021) NINA
Vassdragsrestaurering (2021) SABIMA
Viltpassasjer langs motorveier (2021) Fylkeskommunen i Vestfold og Telemark og Agder
Restaurering av vassdrag og våtmarker (2020) Miljødirektoratet
Fiskekultivering (2020) NJFF
Sjøørretskonferansen (2020) NINA

Kart og kartlegging av natur

Artskart (2020) Statsforvalteren
Naturbase kart (2020) Statsforvalteren
Artsobservasjoner (2021) FNF
Kartlegging av naturtyper (2020) Miljødirektoratet

AR5, arealbarometer, Kilden og jordsmonnskart (2022) Statsforvalteren NY!
Kartlegging av karbonrike arealer og økosystemer (2022) Miljødirektoratet NY!
Vannnett (2020) Miljødirektoratet
Økologisk grunnkart (2017) Miljødirektoratet

Naturmangfold

Naturregnskap (2022) SSB
Økosystem, økosystemforvalting og regnskap (2021) NINA
Sanntidsovervåking av biomangfold (2021) NINA
Naturmangfold i kommunene (2021) Miljødirektoratet
Hvordan løse både klima- og naturkrisen? (2021) Naturviterne
Naturindeks (2020) MDIR
Naturpanelets hovedrapport (2019) Miljødirektoratet
Biokonferansen (2021) SABIMA OG BIO
Biokonferansen (2016) SABIMA
Naturmangfold (2016) SABIMA

Friluftsliv

Landskonferansen for friluftsliv (2022) NY!
Artsjakt som friluftsliv (2022) FNF Finnmark NY!
Forskning i friluft (2022) NY!
Basiskurs i friluftsliv (2020)
Tips og triks for et enkelt friluftsliv (2020)
Tutips; små informasjonsvideoer (2020)
Naturen som inkluderingsarena (2020)
Friluftsliv – mangfold og inkludering (2018)
Forskning i friluft (2018)

Tilskudd og søknader

Spillemidler til friluftslivsanlegg (2021) FNF
Innføring i å søke midler hos fylkeskommunen 2. september (2021) Viken fk
Hva er en god søknad? 9. september (2021) Viken fk
Hva er en god prosjektplan? 16. september – del 1 (2021) Viken fk
Hva er en god prosjektplan? 16. september – del 2 (2021) Viken fk

Påvirkning

Effektiv påvirkning for FNF (2020)

Annet

Natursorg og endringsvilje (2022)
Lynkurs i småfugler (2020) Naturvernforbundet
Klimaskog: Klima mot natur? (2020) Naturvernforbundet


Kilder til miljøinformasjon

Ønsker du skriftlig materiale kan du laste ned faktaark om naturforvaltning.
Disse er utarbeidet av Norsk Friluftsliv med støtte fra Miljøverndepartementet.

Send epost til Kristin Fredheim hvis du har tips til relevant digital kompetanseheving eller ønsker oppdateringer.