FnfTromsAktuelt › Oppsummering fra seminarrekka i Nord-Troms: «Vindkraft, natur og friluftsliv på agendaen»

Oppsummering fra seminarrekka i Nord-Troms: «Vindkraft, natur og friluftsliv på agendaen»

Sommeren og høsten 2022 vedtok de fire kommunene i Nord-Troms Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen å bli med på et mulighetsstudie for å lete etter arealer for vindkraft; Mulighetsstudie Nord-Troms. Forum for natur og friluftsliv Troms har i denne forbindelse arrangert fire seminarer i kommunene for å bidra til den offentlige samtalen om disse planene.

Disse planene stiller store krav til prosessene, kunnskapsgrunnlaget og verdsetting av de naturverdiene vi omgir oss med- og kanskje behovet for å stille de store spørsmålene om hvordan vi sammen skaper natur- og klimavennlige samfunn. Vi inviterte til fire kvelder der vi utforsket prosess, verdisetting av naturverdier, hvilke hensyn som må tas i beiteområder, energibehov, naturkunnskap og perspektiver fra friluftslivet. Vi har invitert forskere, fagfolk, innbyggere og representanter fra organisasjonene til å bidra med sin kunnskap om natur og friluftsliv- og vi er glade for at så mange tok turen. Under har vi samlet opptak og presentasjoner som vi har tilgjengelig for de som ikke kunne delta, men ønsker å vite mer.

Programmene for de fire seminarene er tilgjengelig her: Nordreisa, Storfjord, Kåfjord, Kvænangen.

Tilgjengelige opptak

Nordnorsk natur i forandring v/ Rolf Anker Ims, Professor i økologi, UiT Norges Arktiske Universitet og Leder av COAT – Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra. ( Kvænangen, 19 april. 2023)
Vindkraft, natur og friluftsliv: Innsikt fra Naturpanelets rapport om verdier og verdsetting v/ Erik Gomez- Baggethun, professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og hovedforfatter for FNs naturpanel om verdisetting av natur. (Kvænangen, 19 april 2023). Vi beklager at filmen er svært mørk. Dette innlegget er også tilgjengelig fra Storfjord 17 april publisert i nettavisen Istorfjord, lenke her.
Influensområder og vindkraft- virkninger for natur, friluftsliv og landskap v/ Bård Sverre Solem, arkitekt og Motvind Norge. Denne filmen er redigert av Bård S. Solem.

Nettavisen Istorfjord filmet seminaret i Storfjord og følgende innlegg er tilgjengelig som opptak:

Tilgjengelige presentasjoner i PDF:

Referat og bilder fra innlegg om natur og friluftsliv i Kåfjord og Kvænangen.

Innlegg: Når fjellets friluftsliv fortelles v/ Anita Lervoll, en av Kåfjordfjellets stamgjester. Anita oppsummerer slik:

  • våres historia fra fjellet e våres identitet, våres fortid og framtid
  • Kåfjordfjellet for flere generasjoner ( eg snakka over 5-generasjoner og brukte eksempler fra fjellturer mellom tippoldemor og barna)
  • kæm ga navnan til områdan? Koffer hete det Smuolku?
  • Ka betyr det når du sier: «eg fær til fjells», «eg har vært på fjellet»? Hvilken betydning og forståelse legger du i den setninga?
  • kor lenge vare en fjelltur? Kor lenge snakke vi om turan? = varige opplevelser og fortellinger som binder oss sammen i et fellesskap
  • fjellet som batterilader = helsegevinsten

Innlegg: Fjellfloraen innerst i Manndalen v/ Oleif Johnsen, floravoktergruppen i Nord-Troms.

Innlegget var basert på rapport fra Miljøfaglig utredning,2022: Naturmangfold i indre deler av Manndalen, Kåfjord kommune: Verdier og forvaltningsråd. Rapporten er tilgjengelig her.

Innlegg: Friluftsliv i Kvænangen v/ Trygve Enoksen og Trond Østvang, lokalt kjente i Kvænangen.

Trond Østvang holdt et innlegg om natur og friluftsliv i Kvænangen ved hjelp av fantastiske foto fra kommunen -og han hadde dette budskapet om hva naturen betyr for ham:

Natur og kultur i balanse – det er Kvænangen for meg.

En natur der verdiene ivaretas som en viktig del av kulturen..

En natur som gir på sine premisser. Som gir, også i fremtiden.

Trond Østvang, naturfotograf og lokalt kjent i Kvænangen
Mot Vidda_Navit. Foto: Trond Østvang

Befaring og samtaler

I tillegg til seminar fikk også våre tilreisende innledere på seminarrekka den 17-19 april muligheten til å dra på befaring for å se på et av de utpekte områdene- takk til Ole Nils Aslak Baal som hjalp oss med dette. Vi fikk også til samtaler med representanter for ungdom i en av kommunene- en særlig takk til dem! I Kvænangen fikk vi også gleden av å bli vist rundt og samtale med berørte innbyggere- det gjorde inntrykk.

FNF Troms setter pris på alle politikere som tok turen på seminar og en takk til Bente Bech som skrev leserinnlegg om sin opplevelse av seminaret i etterkant:

«Alt dette skal en (stakkars) politiker ta stilling til» Bente Bech (TPL) deltok på seminar om vindkraft, natur og friluftsliv i Storfjord.

Vi håper dette er til nytte og vil legge til noen flere bilder fortløpende! Det har vært veldig inspirerende og lærerikt å kunne besøke fire kommuner, lokalbefolkning og tilreisende- og vi håper seminarene har vært til nytte for et bredt kunnskapsgrunnlag for de som skal ta stilling til forvaltningen av arealene i sine kommuner. Det er en svært viktig -og vanskelig oppgave.

En hjertelig takk til gode kolleger i FNF – Per Erik Motrøen, FNF Finnmark som redigerte film og til Maria i FNF Oslo og Akershus for hjelp med YouTube! Takk også til Lars Kufaas regionsekretær i Naturvernforbundet Nord-Norge for film og foto i vanskelig belysning.