Fotograf: Bo Eide, Trond Østvang, Ken-Inge Adolfsen og Marius Holst
FnfTromsAktueltArrangement › Oppsummering fra seminarrekka i Nord-Troms: «Vindkraft, natur og friluftsliv på agendaen»

Oppsummering fra seminarrekka i Nord-Troms: «Vindkraft, natur og friluftsliv på agendaen»

Sommeren og høsten 2022 vedtok de fire kommunene i Nord-Troms Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen å bli med på et mulighetsstudie for å lete etter arealer for vindkraft; Mulighetsstudie Nord-Troms. Forum for natur og friluftsliv Troms har i denne forbindelse arrangert fire seminarer i kommunene for å bidra til den offentlige samtalen om disse planene. I denne saken vil du finne presentasjoner, opptak, bilder og referat fra de fire seminarene. Vi håper det kan være nyttig! Saksinformasjon finner du her.

Disse energiplanene stiller store krav til prosessene, kunnskapsgrunnlaget og verdsetting av de naturverdiene vi omgir oss med- og kanskje behovet for å stille de store spørsmålene om hvordan vi sammen skaper natur- og klimavennlige samfunn. Vi inviterte til fire kvelder der vi utforsket prosess, verdisetting av naturverdier, hvilke hensyn som må tas i beiteområder, energibehov, naturkunnskap og perspektiver fra friluftslivet. Vi har invitert forskere, fagfolk, innbyggere og representanter fra organisasjonene til å bidra med sin kunnskap om natur og friluftsliv- og vi er glade for at så mange tok turen.

Programmene for de fire seminarene er tilgjengelig her: Nordreisa, Storfjord, Kåfjord, Kvænangen.

Tilgjengelige opptak

Nordnorsk natur i forandring v/ Rolf Anker Ims, Professor i økologi, UiT Norges Arktiske Universitet og Leder av COAT – Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra. ( Kvænangen, 19 april. 2023)
Vindkraft, natur og friluftsliv: Innsikt fra Naturpanelets rapport om verdier og verdsetting v/ Erik Gomez- Baggethun, professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og hovedforfatter for FNs naturpanel om verdisetting av natur. (Kvænangen, 19 april 2023). Dette innlegget er også tilgjengelig fra Storfjord 17 april publisert i nettavisen Istorfjord, lenke her.
Influensområder og vindkraft- virkninger for natur, friluftsliv og landskap v/ Bård Sverre Solem, arkitekt og representant for Motvind Norge. Denne filmen er redigert av Bård S. Solem.

Nettavisen Istorfjord filmet seminaret i Storfjord og følgende innlegg er tilgjengelig som opptak (trykk på tittel du vil se for lenke):

Tilgjengelige presentasjoner i PDF:

Vindkraft og reindrift: kunnskap, sameksisten og konflikt i Sápmi v/ førsteamunensis Camilla Brattland, Norges arktiske universitetsmuseum.

Sammenhengen mellom energibehov og trusler mot naturen og fjellreven sitt økosystem/ved Kjell M. Derås, styremedlem, Norges Naturvernforbund Finnmark/ medlem av sentralstyret i Naturvernforbundet.

Referat og bilder fra innlegg om natur og friluftsliv i Nordreisa, Kåfjord og Kvænangen (ikke PDF).

Når fjellets friluftsliv fortelles v/ Anita Lervoll, en av Kåfjordfjellets stamgjester.

Anita oppsummerer slik:

  • Våres historia fra fjellet e våres identitet, våres fortid og framtid
  • Kåfjordfjellet for flere generasjoner ( eg snakka over 5-generasjoner og brukte eksempler fra fjellturer mellom tippoldemor og barna)
  • Kæm ga navnan til områdan? Koffer hete det Smuolku?
  • Ka betyr det når du sier: «eg fær til fjells», «eg har vært på fjellet»? Hvilken betydning og forståelse legger du i den setninga?
  • Kor lenge vare en fjelltur? Kor lenge snakke vi om turan? = varige opplevelser og fortellinger som binder oss sammen i et fellesskap
  • Fjellet som batterilader = helsegevinsten

Fjellfloraen innerst i Manndalen v/ Oleif Johnsen, floravoktergruppen i Nord-Troms.

Innlegget hans var basert på rapport fra Miljøfaglig utredning,2022: «Naturmangfold i indre deler av Manndalen, Kåfjord kommune: Verdier og forvaltningsråd

Rapporten er tilgjengelig her.

Innlegg: Friluftsliv i Kvænangen v/ Trygve Enoksen og Trond Østvang, lokalt kjente i Kvænangen.

Trond Østvang holdt et innlegg om natur og friluftsliv i Kvænangen ved hjelp av fantastiske foto fra kommunen -og han hadde dette budskapet om hva naturen betyr for ham:

Natur og kultur i balanse – det er Kvænangen for meg.

En natur der verdiene ivaretas som en viktig del av kulturen..

En natur som gir på sine premisser. Som gir, også i fremtiden.

Trond Østvang, naturfotograf og lokalt kjent i Kvænangen
Mot Vidda_Navit. Foto: Trond Østvang

Ville verdier av Sigurd Hverven

Filosof Sigurd Hverven presenterte funnene fra hans siste bok i naturfilosofi: «Ville verdier». Blant annet om hvorvidt vi har en moralsk plikt til å ta vare på naturen. Han deltok digitalt på seminaret i Nordreisa. Du kan lese mer om tematikken i boka her.

Reindrift og vindkraft av Øyvind Ravna

Professor Øyvind Ravna holdt et lærerikt og opplysende innlegg om Reindrift og vindkraft- særlig om vern av samisk kultur, land og naturressurser.

Ravna har skrevet blant annet denne artikkelen om Fosen-dommen: her.

Friluftslivets naturgrunnlag: Om energipolitikk, påvirkningsarbeid og konsesjonssystem. /ved Siren Juliussen, rådgiver naturforvaltning, Den Norske Turistforening. Tilgjengelig opptak her.

Befaring og samtaler

I tillegg til seminar fikk våre tilreisende innledere (Erik Gomez-Baggethun og Siren Skråmestø Juliussen) muligheten til å dra på befaring i storslått natur for å se på et av de utpekte områdene i Storfjordtakk til Ole Nils Aslak Baal (reindriftsutøver) som stilte opp som guide og kjentmann. Vi fikk også til samtaler med representanter for ungdom i en av kommunene- en særlig takk til dem (se bilde nedenfor)! I Kvænangen fikk en av våre innledere omvisning og samtale med berørte innbyggere- det gjorde inntrykk og var lærerikt.

I samtale med berørte innbyggere i Storfjord og Kåfjord:

FNF Troms setter pris på alle politikere som tok turen på seminar og en takk til Bente Bech som skrev leserinnlegg om sin opplevelse av seminaret i etterkant:

«Alt dette skal en (stakkars) politiker ta stilling til» Bente Bech (TPL) deltok på seminar om vindkraft, natur og friluftsliv i Storfjord.

Og i lokalavisa Istorfjord her

Det har vært veldig inspirerende og lærerikt å kunne besøke fire kommuner, lokalbefolkning og tilreisende- og vi håper seminarene har vært til nytte for et bredt kunnskapsgrunnlag for de som skal ta stilling til forvaltningen av arealene i sine kommuner. Det er en svært viktig -og vanskelig oppgave.

Vi er utrolig takknemlige for at til sammen 200 personer deltok på seminar i de fire kommunene og at mange har fått med seg flere av foredragene via opptak og annet materiale tilgjengelig i denne nettsaken!

Organisasjonene på plass i Storfjord: Naturvernforbundet Troms, Midt-Troms Naturlag og Troms Turlag.
Etter seminaret i Kvænangen, vel gjennomført! Fra venstre: Leder i Naturvernforbundet Nordreisa Geir Tomasjord, Peter Hammer lokalt kjent og innbygger i Kvænangen, Erik Gomez-Baggethun professor v/ NMBU, koordinator i FNF Troms Christine Myrseth, Bård S. Solem representerte Motvind Norge og Elisabeth Kjæreng, floravokter i Nord-Troms. Noen av oss var på dag 3 av turneen og glade for at vi fikk det til!

Før seminaret i Kåfjord benyttet vi sjansen til å la våre tilreisende innledere; Siren Skråmestø Juliussen (DNT), Erik Gomez-Baggethun (professor, NMBU) og Anders Skonhoft (professor NTNU), bli bedre kjent med Senter for nordlige folk. Daglig leder Svein Leiros fortalte om senterets arbeid, historie og kulturen i kommunen, han viste også rundt på senteret etter at vi hadde fått i oss en nydelig Bidos til middag.

Takk!

Vi vil takke alle innlederne våre som generøst delte av sin tid og kunnskap for å belyse viktige tema i forbindelse med forvaltning av våre fjellområder i møte med potensiell vindkraftindustri.

En hjertelig takk til gode kolleger i FNF – Per Erik Motrøen, FNF Finnmark som redigerte film og til Maria i FNF Oslo og Akershus for hjelp med YouTube! Takk også til Lars Kufaas regionsekretær i Naturvernforbundet Nord-Norge for film og foto i vanskelig belysning og Bård S Solem for teknisk hjelp og redigering av film. Tusen takk til Ragnhild Enoksen (Motvind Kvænangen og Naturvernforbundet Nordreisa) som var til stor hjelp for gjennomføringen.

Å arrangere et omreisende seminar kan være en sprek øvelse, men vi er så takknemlige og fornøyde med alle de gjestfrie folkene vi har møtt i kommunene som har hjulpet med gjennomføring i ulike lokaler med ulikt teknisk utstyr! Takk til ansatte og frivillige ved Halti kultursenter, Kommunehuset i Storfjord, Senter for nordlige folk og Flerbrukshuset i Burfjord. Det er ingen grunn til å ikke legge arrangementer ute i distriktene etter vår erfaring- og vi gjør det gjerne igjen.

Sist men ikke minst– takk til alle organisasjonene som jobber sammen gjennom FNF-Troms nettverket for natur- og friluftslivsinteressene, som arrangerer, planlegger og rydder (det må også til når man arrangerer seminar!). Takk til Naturvernforbundet Nordreisa, Nord-Troms Turlag og Nordnorsk botanisk forening for støtte til gjennomføring av seminar i Nordreisa. Takk til Naturvernforbundet Troms for økonomisk støtte til gjennomføring av seminarene i Storfjord, Kåfjord og Kvænangen. Halvparten av kostnadene ble dekket fra FNF Troms sitt driftsbudsjett. Sammen får vi det til!

Etterord: Vil du lære mer om Natur i nord? Sjekk ut konferansen vår fra oktober 2023 her.