Landskap i utpekt område for vindkraft i Nordreisa. Foto: Nordreisa Båt og skuterforening.
FnfTromsAktueltArrangement › Vindkraftseminar i Nordreisa- natur og friluftsliv på agendaen!

Vindkraftseminar i Nordreisa- natur og friluftsliv på agendaen!

Nord-Troms og Nordreisa er kjent for sin spektakulære, verdifulle natur og svært gode muligheter for friluftsliv. Høsten 2022 vedtok Nordreisa kommune å bli med på et mulighetsstudie i regi av utbygger Troms Kraft, med mål om å finne frem til egnede områder for vindkraftindustri. Å bygge industri i naturen, i sårbare naturtyper i fjell, i fjellrevens rike, i reinbeiteområder og i folks friluftslivsområder er utfordrende i en pågående natur og klimakrise der den ene krisen ikke kan løses på bekostning av den andre.

Disse planene stiller store krav til prosessene, kunnskapsgrunnlaget og verdsetting av de naturverdiene vi omgir oss med- og kanskje behovet for å stille de store spørsmålene om hvordan vi sammen skaper natur- og klimavennlige samfunn. Vi inviterer til en kveld der vi utforsker prosess, hvilke hensyn som må tas, naturkunnskap og perspektiver fra friluftslivet. Vi har invitert forskere, fagfolk og representanter fra organisasjonene til å bidra med sin kunnskap om natur og friluftsliv- og vi håper alle som er interessert i kveldens tema tar turen. Arrangementet er gratis å delta på. Hjertelig velkommen!

Dato: 27.03.2023

Sted: Halti Kulturscene, Storslett, Nordreisa kommune.

Tid: 18.00- 21.00

Arrangør: Forum for natur og friluftsliv Troms, Nord-Troms turlag, Naturvernforbundet Troms, Naturvernforbundet Nordreisa.

Program

Forum for natur og friluftsliv Troms ønsker velkommen.

  • 18.00-18.30 Friluftslivets naturgrunnlag: Om energipolitikk, påvirkningsarbeid og konsesjonssystem. /ved Siren Juliussen, rådgiver naturforvaltning, Den Norske Turistforening
  • 18.30-19.00 Reindrift og vindkraft- særlig om vern av samisk kultur, land og naturressurser v/ Øyvind Ravna, professor, Det juridiske fakultet, UiT Norges Arktiske Universitet
  • 19.00-19.30 Hva kjennetegner fjellnaturen – v/ Kari Anne Bråthen, professor, Institutt for arktisk og marin biologi, UiT Norges Arktiske Universitet

Kort pause og benstrekk

  • 19.35- 20.00 Friluftsliv i Nordreisa v/ Karl- Petter Yeong, fylkessekretær, NJFF Troms og Marius Holst, styremedlem, Nordreisa Båt og skuterforening.
  • 20.00-20.30 Ville verdier – Naturfilosofi i menneskenes tidsalder v/ Sigurd Hverven, filosof og forfatter- deltar digitalt.
  • 20.30-21.00 Sammenhengen mellom energibehov og trusler mot naturen og fjellreven sitt økosystem. /ved Kjell M. Derås, styremedlem, Norges Naturvernforbund Finnmark/ medlem av sentralstyret i Naturvernforbundet.

Vel hjem!