Horisonten viser fjellene i utpekt område i Kvænangen. Foto: Trond Østvang
FnfTromsAktueltArrangement › Seminar 19 april: Vindkraft, natur og friluftsliv på agendaen i Kvænangen.

Seminar 19 april: Vindkraft, natur og friluftsliv på agendaen i Kvænangen.

Nord-Troms og Kvænangen er kjent for sin spektakulære og rike natur og svært gode muligheter for friluftsliv. Høsten 2022 vedtok Kvænangen kommune å bli med på et mulighetsstudie i regi av utbygger Troms Kraft, med mål om å finne frem til egnede områder for vindkraftindustri. Å bygge industri i naturen, i sårbare naturtyper i fjell og av hensyn til dyrelivet, i beiteområder og i folks friluftslivsområder, er utfordrende i en pågående natur og klimakrise der den ene krisen ikke kan løses på bekostning av den andre.

Disse planene stiller store krav til prosessene, kunnskapsgrunnlaget og verdsetting av de naturverdiene vi omgir oss med- og kanskje behovet for å stille de store spørsmålene om hvordan vi sammen skaper natur- og klimavennlige samfunn. Vi inviterer til en kveld der vi utforsker prosess, hvilke hensyn som må tas, naturkunnskap og perspektiver fra friluftslivet.

Vi har invitert forskere, fagfolk og representanter fra organisasjonene til å bidra med sin kunnskap om natur og friluftsliv- og vi håper alle som er interessert i kveldens tema tar turen. Arrangementet er gratis å delta på. Dette seminaret er del av en serie på fire seminarer der det første ble arrangert i Nordreisa 27 mars og som setter fokus på natur og friluftslivsverdiene som forvaltes i Nord-Troms. Hjertelig velkommen!

Dato: 19 april

Sted: Flerbrukshuset, Burfjord.

Tid: 18.00- 21.00

Arrangør: Forum for natur og friluftsliv, Naturvernforbundet Troms.

Program

Forum for natur og friluftsliv v/ koordinator ønsker velkommen.

18.00- 18.30 Friluftsliv i Kvænangen v/ Trygve Enoksen og Trond Østvang, lokalt kjente i Kvænangen.

18.30- 18.50 Nordnorsk natur i forandring v/ Rolf Anker Ims, Professor i økologi, UiT Norges Arktiske Universitet og Leder av COAT – Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra. *Deltar digitalt.

18.50- 19.15 Bærekraftig arealforvaltning i kommunene v/ Erik Stange, forsker Norsk institutt for naturforskning. *Deltar digitalt.

19.15-19.35 Vindkraft og virkninger for reindrifta i Kvænangen v/ Berit Marie Eira, Favvrosorda. *Deltar digitalt.

Benstrekk og vi fyller koppene!

19.50- 20.20 Influensområder og vindkraft- virkninger for natur, friluftsliv og landskap v/ Bård Sverre Solem, arkitekt og Motvind Norge

20.20- 21.00 Naturpanelets rapport om verdier og verdsetting- og anbefalte tiltak v/ Erik Gomez- Baggethun, professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og hovedforfatter for FNs naturpanel om verdisetting av natur.

Vel hjem!

Bildet viser turgåer som står i utpekt område i Sleaduivarri. Foto: Jan Arne Jakobsen.