Fotocredit: Bleikmyrklegg Britt J Hansen. Haukugle Oddvar Hagen
FnfTromsAktueltArrangement › Konferanse: Natur i nord- Septentrionis natura 16 oktober i Tromsø!

Konferanse: Natur i nord- Septentrionis natura 16 oktober i Tromsø!

Forum for natur og friluftsliv Troms ønsker på vegne av våre tilsluttede organisasjoner velkommen til årets naturkonferanse i Tromsø. Årets tema for konferansen er: Natur i nord Septentrionis natura. Konferansen passer alle med interesse for naturkunnskap og vi håper på en bred møteplass mellom ulike aktører i vårt samfunn! Dette blir en fantastisk mulighet til å lære om natur i nord fra ulike perspektiver- vi gleder oss!!

Dato: 16.10.2023

Tid: 11.00- 18.30

Sted: Bankhjørnet, Rødbanken, Tromsø (lokalet er tilrettelagt for bevegelseshemmede)

Strømmes: Ja, lenke vil komme her.

Konferansen er gratis, men vi må ha påmelding grunnet begrenset antall i lokalet og matservering. Meld deg på her:

Påmelding her innen 14 oktober

Hva kan du forvente?

Naturkrise og klimaendringer rammer sårbare økosystemer i nord, samtidig som det grønne skiftet og et politisk ønske om vekst i nord øker behovet for areal i våre områder.

Et godt kunnskapsgrunnlag er viktig for å forstå tålegrensene for naturen vår og hva som kjennetegner naturen her. Hvilke naturverdier forvalter vi, hva er de verdt og hva er nødvendige tiltak for å møte natur- og klimakrisen? Er det særlige hensyn vi trenger å ta i nord for å gjøre de beste valgene for nordnorsk natur? Hva gjør vi i møte med usikker eller manglende kunnskap – og har vi en naturpolitikk som prioriterer satsing på forskning og kunnskapsinnhenting?

Vi ønsker velkommen til en konferanse der vi utforsker temaet landnatur i nord i bredden ved å bli kjent med relevante forskningsprosjekter, kunnskapsbehov, hvem og hvordan vi innhenter kunnskap, etiske vurderinger, naturavtalen i nord, frivillige organisasjoners bidrag, bokbad (litteratur om natur og klima er stort!) og en panelsamtale med temaet:

«Trenger vi en ny naturpolitikk og et kunnskapsløft for natur i nord?«

Program (pdf)

11.00-12.45 Del 1 Natur i nord


Velkommen v/ Forum for natur og friluftsliv Troms

Presentasjon av COAT: Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra med søkelys på foreløpige funn relevant for Troms v/ leder for COAT, Rolf Anker Ims, Professor i økologi, UiT

Snøugla – en kritisk truet nomade i nord v/Karl Otto Jacobsen, forsker Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø

• «Uten fuglene blir livet ikke det samme» bokbad med Martin Eggen, forfatter og naturvernrådgiver i Birdlife Norge, i samtale med Tine Marie Hagelin, daglig leder Ishavskysten friluftsråd.

12.45- 13.30 Lunsj


13.30-15.30 Del 2 Samfunn og naturkunnskap


Kart over kartleggingsmangler i nord og betydning for anvendelse av føre-var prinsippet v/ Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Naturavtalen sett fra nord v/ Tora Paulsen, Prosjektleder areal- og naturregnskap i Lofotrådet

Miljøetikk- hva bør vi gjøre i møte med usikkerhet i naturforvaltningen? v/ Øyvind Stokke, Førsteamanuensis Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiT

Hvordan kan frivillige bidra inn i nasjonale systemer for naturmangfold – om Artsobservasjoner som plattform for folkeforskning v/ Toril Loennechen Moen, seniorrådgiver artsobservasjoner og artsnavn, Artsdatabanken

15.30-15.45 Pause, benstrekk og vi fyller koppene


15.45-17.00 Del 3 Organisasjonene og naturkunnskap


• «Hvorfor ble jeg en kartlegger» v/ Jann Oskar Granheim, styremedlem Midt-Troms Naturlag og styreleder i Forum for natur og friluftsliv Troms.

Planter i nord v/ Nordnorsk botanisk forening (tba)

Insekter i Troms v/ Kjetil Åkra, medlem i Midt-Troms Naturlag og akraknolog!


17.00-17.10 Pause og benstrekk, vi fyller koppene


17.10-18.30 Del 4 Panelsamtale og temainnlegg.


Temainnlegg/ introduksjon panelsamtale v/ tba

  • Panelsamtale med tema:

«Trenger vi en ny naturpolitikk og et kunnskapsløft for natur i nord?

Panelsamtalen ledes av Emilie Hanssen Edvardsen, journalist i Nye Troms.

Paneldeltakere bekreftet:

  • Ola Elvestuen, Stortingsrepresentant for Venstre, medlem av Energi og miljøkomiteen.
  • Oddvar Hagen, styreleder Birdlife avd. Troms
  • Linda Helén Haukland, Kristelig Folkeparti, Fylkesråd for plan og næring, Nordland fylkeskommune.
  • Siv Elin Hansen, Sosialistisk Venstreparti Troms, leder av Miljø- og næringskomiteen i Troms og Finnmark fylkeskommune
  • Rødt (tba)
  • Hilde Lisbeth Strand, Miljøpartiet De Grønne Troms, fylkestingsrepresentant Troms og Finnmark

Hjertelig velkommen på konferanse!

*Kanskje du lurer på hva Natur i nord Septentrionis natura betyr? Vi har lekt litt med latinske artsnavn og på latin kan man si at natur i nord blir «Nordens/Nordområdenes natur«. Det syntes vi var spennende siden artsnavnene har sin latinske oversettelse og en måte å understreke vårt hovedtema- artene vi skal ta vare på og som vi er så heldige å dele planet med! Tusen takk til Fredrik Nilsen, Universitetslektor i filosofi, UiT – Norges arktiske universitet – som kan latin og har et flott nettverk av latinkjennere som hjalp oss med oversettelsen.