FnfNasjonaltHvorfor tilslutte seg FNF?

Hvorfor tilslutte seg FNF?

FNF skal være en møteplass og et serviceorgan for tilsluttede organisasjoner.
Gjennom tilslutning til forumet får den tilsluttede organisasjonen og deres medlemmer blant annet:  

  • øke sitt kontaktnettverk  
  • øke kompetansen gjennom relevante kurs og seminarer i regi av FNF  
  • holde seg oppdatert på viktige natur- og friluftslivsaker i fylket  
  • medvirke i utviklingen av forumet  
  • stemmerett på årsmøtet  
  • gratis promotering av egen organisasjon 

Å være tilsluttet FNF innebærer å:  

  • informere egne medlemmer om FNF og arbeidet som gjøres  
  • opprette en kontaktperson for FNF-arbeidet i deres styre  
  • bidra med innspill og tilbakemeldinger i saker som er relevante for deres organisasjon  
  • delta på årsmøtet i FNF  

De tilsluttede organisasjonene i FNF er med på å gjøre FNF til et effektivt og faglig godt samarbeidsforum. De er med på å bestemme utviklingen av FNF og hvilke områder forumet skal satse på fremover.   

FNF ønsker å dekke alle områder av natur- og friluftslivsinteresser i regionen for å kunne være et velfungerende forum der alle interesser kan møtes i fellesskap.  

Alle organisasjoner som er med i Norsk Friluftsliv kan automatisk bli tilsluttet regionale FNF ved å signere tilslutningserklæringen. Andre organisasjoner kan også tilslutte seg, da gjennom en tilslutningserklæring og opptak på årsmøtet.

Last ned tilslutningserklæringen her