FnfNasjonaltFor styremedlemmer

For styremedlemmer

Velkommen som styremedlem i FNF-systemet!

FNF er ikke en organisasjon, men et forum. Det vil si at FNF er en møteplass og et servicekontor for de tilsluttede organisasjonene.
FNF skal fremme samarbeid og gjøre organisasjonene bedre. Dette kan gjøres ved å drøfte felles utfordringer, og bistå slik at organisasjonene får levert høringsuttalelser enten alene eller sammen med andre tilslutta organisasjoner.
FNF jobber først og fremst med naturfaglige spørsmål.

FNF er opprettet av Den Norsk Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Naturvernforbund og Norsk Friluftsliv. Lokalt er FNF driftet av tilsluttede organisasjoner, men betaler ikke for deltagelse i forumet. Det nasjonale styret legger føringer og rammer for arbeidet lokalt og jobber for finansiering av FNF-arbeidet.

På årsmøtet velges styre og årsplanen godkjennes. Det lokale styret sin oppgave er å følge opp at arbeidet med planen har framdrift og at man holder seg innenfor nasjonale rammer. Koordinator er sekretær for styret og bistår organisasjonene faglig.

Koordinatoren er ansatt av FNF nasjonalt. Daglig leder i FNF nasjonalt er koordinatorens nærmeste overordnede og arbeidsgiver. Styreleder har det faglige ansvaret i fylket, og er den som koordinator forholder seg til mellom styremøtene. Når FNF avgir høringsuttalelser skal det framkomme tydelig hvilke organisasjoner som står bak uttalelsen. Hvis det er forskjellige syn innad i forumet bør FNF avstå fra å uttale seg, men koordinator kan bidra til at organisasjonene uttaler seg hver for seg.

Som styremedlem i et regionalt FNF-styre er det din hovedoppgave å bidra til at de tilsluttede organisasjonene blir bedre. Du representerer et bredt spekter av interesser som skal ivaretas. Det kreves vidsyn, diplomatiske evner, kreativitet, framdrift og evne til å se større sammenhenger, og evne til å motivere andre til det samme.