FnfNasjonaltKontakt

Kontakt

FNF er et samarbeidsforum på regionalt nivå, og kontakt med FNF skjer som oftest gjennom hver enkelt FNF-region.
Velg region øverst til høyre og trykk «Kontakt» på siden til den aktuelle regionen.

Daglig leder kan gjerne kontaktes i saker angående FNF nasjonalt.

Ole Lilleås

Daglig leder
dagligleder@fnf-nett.no
415 06 236

Postadresse:
Postboks 9215 Grønland
0186 Oslo

Besøksadresse:
Christian Krohgs Gate 10, Oslo

Org.nr.: 915 455 174
Kontonr.: 1503 65 07966