FnfVestfoldPå høring

På høring

Høringsradaren er et verktøy for å gi engasjerte medlemmer i natur- og friluftslivsorganisasjonene en enkel oversikt over hvilke relevante saker for natur og friluftsliv som er på høring fra kommunene, staten og andre myndigheter.

Sakene fanges opp fortløpende av FNF-koordinatorene rundt om i hele landet, som så gjør en vurdering av om den har relevans for naturverdier og friluftslivsinteresser. Det foregår altså en manuell siling av saker som gjøres av det enkelte FNF i hvert fylke.

Gå til høringsradaren.no icon

Nedenfor har vi samlet linker til sider hvor saker legges ut på høring. Noen av sakene er svært viktige for natur og friluftsliv, mens andre er lite relevante.

Kilder til informasjon om natur og friluftsliv
Nedenfor har vi samlet en oversikt over viktige informasjonskilder om natur og friluftsliv. Her kan du sjekke om og i hvilken grad sakene som er på høring, berører natur- eller friluftsinteressene til din organisasjon.

Gå til høringsradaren.no icon