Foto Ole Lilleås
FnfNasjonaltAktuelt › Innkalling nasjonalt årsmøte14.5.24

Innkalling nasjonalt årsmøte14.5.24

Nasjonalt årsmøte i Forum for natur og friluftsliv holdes tirsdag 14. mai 2024 klokken 1300. Møtet holdes som hybrid møte.

Årsmøtedelegatene, styret, ordstyrer og daglig leder møter fysisk hos Norsk Friluftsliv i Christian Krohgs gate 10 i  Oslo.

FNF i fylkene, ansatte og andre med interesse for FNF er hjertelig velkomne til å følge årsmøtet digitalt via denne lenka.

Delegater

  • Bente Lier (Oppnevnt av Norsk Friluftsliv)
  • Maylinn Stomperud (Oppnevnt av Den norske Turistforening)
  • Eldar Berli (Oppnevnt av Norges Jeger- og Fiskerforbund)
  • Gro Holstad (Oppnevnt av Norges Naturvernforbund)
  • Asgeir Knudsen (Oppnevnt av Friluftsrådenes Landsforbund)

Dagsorden

Sak 1. Konstituering av møtet
Forslag til vedtak: Sahar Azari velges som ordstyrer, Ole Lilleås som protokollfører og to personer til å signere protokollen.

Sak 2. Innkalling og saksliste
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 3. Årsmelding 2023
Årsmelding signert av styret her.
Forslag til vedtak: Årsmelding godkjennes.

Sak 4. Årsregnskap 2023
Årsregnskap signert av styret her.
Revisjonsberetning her.
Forslag til vedtak: Årsregnskapet godkjennes.

Sak 5. Årsplan for 2024
Årsplan vedtatt av styret her.
Forslag til vedtak: Årsplan godkjennes.

Sak 6. Utredning av vedtektsendringer
Årsmøtet vedtok i 2019 (sak 4) å nedsette et utvalg for å utrede vedtektsendring vedrørende arbeid på lokalt nivå.
Protokoll fra årsmøtet 2019 her.
Forslag til vedtak: Utvalg opprettet ved vedtak i årsmøtesak 4/2019 nedlegges.

Sak 7. Stadfesting av styrets medlemmer og varamedlemmer.
Forslag til vedtak: Årsmøtet stadfester at styret har følgende medlemmer og varamedlemmer:

Jfr. vedtektene «§ 12 Styret»: «Organisasjonene oppnevner styremedlem og varamedlem for ett år og melder dette i forkant av årsmøtet i FNF. Styret består av øverste administrative leder eller dennes stedfortreder i Norsk Friluftsliv, Norges Naturvernforbund, Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Friluftsrådenes Landsforbund og en representant valgt av og blant de ansatte.»

OrganisasjonMedlemVara
Den Norske TuristforeningDag Terje SolvangMaylinn Stomperud
Norges Jeger- og FiskerforbundEldar BerliBeate Krokan Carlsson
Norges NaturvernforbundGro HolstadSahar Azari
Norsk FriluftslivBente LierHans Erik Lerkelund
Friluftsrådenes LandsforbundPaul WaalerAsgeir Knudsen
Valgt av og blant ansatteKristin FredheimPer Erik Motrøen

Jfr. vedtektene «§ 12 Styret»: «I tillegg skal én styreplass rotere blant de av Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner som ikke er medlem av styret fra før, for to år av gangen.» Valgt i 2023 – ikke på valg i år.

OrganisasjonMedlemVara
Norges speiderforbundStine Schultz HeireingLykke Juhler

Vel møtt!