FnfFinnmarkAktuelt › Tilskuddsordninger 2021

Tilskuddsordninger 2021

Det er tid for å søke midler til aktivitetstiltak og prosjekter! FNF Finnmark har laget en oversikt over tilskuddsordninger som vil være aktuelle for de frivillige natur- og friluftslivsorganisasjonene i Finnmark.

Oversikten lastes ned her!

Kommentarer til oversikten eller tips til flere tilskuddsordninger mottas med stor takk!

Lykke til med søknader for 2021!