FnfFinnmarkAktuelt › Vindkraft på Silda i Loppa kommune?

Vindkraft på Silda i Loppa kommune?

Foto Jon Arne Wilhelmsen

FNF Finnmark har sendt et åpent brev til politikere i Loppa kommune. I brevet lister vi opp allerede kjent kunnskap innen natur, friluftsliv, kulturminner og reindrift. Hva mer behøver kommunen å vite om vindkraft på Silda?

To store kriser preger verden i dag – klimakrisen og naturkrisen. Den største trusselen mot artsmangfold er arealendringer. Inngrepene gjøres stykkevis og delt, og medfører at både naturmangfoldet og friluftslivet forringes. For å stanse tapet av naturmangfold, samt bremse den globale oppvarmingen, må arealforbruket stoppes. Ivaretakelse av naturen er grunnlaget for et bærekraftig samfunn. Tilsluttede organisasjoner i FNF Finnmark er alle opptatt av å ta vare på naturgrunnlaget i Finnmark, samt fremme et allment tilgjengelig friluftsliv.

Foto Jon Arne Wilhelmsen

Hvilken kunnskap behøves om Silda?

Som lokalinnbygger og politiker i Loppa antar vi at dere allerede har mye kunnskap om Silda. Vi er trygge på at dere ønsker det beste for kommunens innbyggere både på kort og lang sikt. Ved å si ja til videre behandling av vindkraftverk på Silda vil det tilrettelegges for en kunnskapsutredning. Spørsmålet vi stiller til dere er, trenger dere egentlig en kunnskapsutredning om vindkraft på Silda og hvilken kunnskap behøver dere?

I brevet, link her, forteller vi om natur, artsmangfold, friluftsliv, inngrepsfri natur, litt om reindrift og litt om kulturminner.

Vår konklusjon: Med allerede kjent kunnskap mener vi det er lite hensiktsmessig å gå videre med planer om utbygging av vindkraft på Silda. Bevar Silda med dets viktige naturområder, naturmangfold, friluftsliv, reindrift og kulturminner.

Leserinnlegg i Altaposten og Kronstadposten.


[1] https://www.forskersonen.no/kronikk-meninger-miljopolitikk/utbygger-har-nakketaket-pa-miljoutredninger-i-norsk-natur/2317724?fbclid=IwAR1vmX7YgtrZw0trx7J2QW3jZz4VYxVgR63o9cPY03dgLmW1HiMLYue-nW0