FnfInnlandetAktuelt › Årsmøte – Forum for natur og friluftsliv Innlandet 2024

Årsmøte – Forum for natur og friluftsliv Innlandet 2024

Årsmøte i Forum for natur og friluftsliv Innlandet blir avholdt tirsdag 5. mars digitalt på Microsoft-Team kl. 19.00

Klikk her for å delta på årsmøtet

Kl 19:00 – Del 1: Vindkraftplanene i Innlandet
Det er konkrete planer for vindkraftutbygging minst fire steder i Innlandet (Vågå-Lesja-Dovre, Land-Hadeland-Toten, Vestre Toten og Romedal-Stange). Kort orientering om planene, og kort drøfting av hvordan ivareta natur- og friluftslivsorganisasjonenes interesser, og videre: hvordan organisasjonene bør møte det store folkeengasjementet og medietrykket som spontant kommer.

Kl. 19.30 – Del 2: Årsmøte

Saksliste:

Sak 1: Åpning

  • Valg av ordstyrer/dirigent. Styres forslag: Styreleder
  • Godkjenne innkalling og dagsorden. Styrets forslag: Innkalling og dagsorden godkjenne
  • Valg av referent. Styrets forslag: Koordinatorer
  • Valg av protokollunderskrivere. Styrets forslag: Velges to personer fra møtedeltakerne

Sak 2: Godkjenning av årsmelding 2023 (vedlegg 2). Styrets forslag: Framlagt forslag vedtas

Sak 3: Godkjenning av årsregnskap 2023 (vedlegg 3). Styrets forslag: Framlagt forslag vedtas

Sak 4: Strategisk plan 2020-2024 og Årsplan 2024 (vedlegg 4). Styrets forslag: Framlagt forslag vedtas.

Sak 5: Budsjett 2024 (vedlegg 5). Styrets forslag: Framlagt forslag vedtas

Sak 6: Valg av styre (vedlegg 9)

Sak 7: Valg av revisor. Styrets forslag: Det foreligger ikke formelle krav om revisjon. Regnskap for alle fylkesvise FNF føres av statsautorisert regnskapskontor DNT ØkonomiRing, og med kontroll av FNF nasjonalt. Styret vurderer dette som tilstrekkelig.

Sak 8: Nye standardvedtekter for fylkesvise FNF (vedlegg 6). Styrets forslag: Framlagt forslag vedtas.

Sak 9: Valg av valgkomité (vedlegg 9)

Sak 10: Instruks for valgkomitearbeid i FNF Innlandet (vedlegg 7). Styrets forslag: Framlagt forslag vedtas.

Sak 11: Tilslutning nye organisasjoner (vedlegg 8). En ny organisasjon i 2023. Innlandet KFUK-KFUM speidere signerte tilslutningserklæring 28. september og ønskes velkommen inn i samarbeidsforumet.

Innkalling med vedlegg

Innkalling og saksliste årsmøte FNF Innlandet

Vedlegg 1 – Vedtekter for FNF Innlandet

Vedlegg 2 – Årsmelding 2023

Vedlegg 3 – Årsregnskap 2023

Vedlegg 4 – Strategisk plan 202-2024 og Årsplan 2024

Vedlegg 5 – Budsjett 2024

Vedlegg 6 – Nye standardvedtekter for Forum for natur og friluftsliv fra 2024

Vedlegg 7 – Instruks for valgkomitearbeid i FNF Innlandet

Vedlegg 8 – Tilslutningserklæring for FNF Innlandet

Vedlegg 9 – Innstilling til styre og valgkomité