FnfInnlandetAktuelt › E6 gjennom Lågendeltaet – Hva er verdien av natur?

E6 gjennom Lågendeltaet – Hva er verdien av natur?

Lågendeltaets venner inviterte deltagere som Dag O. Hessen og Carl I. Hagen til stor paneldebatt i Kulturhuset Banken på Lillehammer torsdag 22. april. FNF Innlandet ved Morten fikk det ærefulle oppdraget med å lede debatten.

Gjennom de tre diskusjonsbolkene natur og naturens rettsvern – samfunnsinteressen og samfunnsnytten ved motorveiutbygging – og demokratiaspektet, belyses problemstillinger ved den store satsingen på motorveiutbygging som er landet rundt.

For dere som ikke fulgte debatten, se opptaket her. Innledningene starter 32:30 ut i klippet. Selve paneldebatten begynner 1:51:00 ut i klippet.