FnfInnlandetAktuelt › Fagdag og årsmøte for Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver

Fagdag og årsmøte for Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver

Mjøsa er natur

Mjøsa er kultur

Mjøsa er opplevelser, minner, folk og historier som knyttes sammen

Mjøsa og vassdraget er kraft, det gir kraft, i mengder

Slik Mjøslandet er jordbruk, mager som mettes

Mjøsa – land og vassdrag – er ikke noe forretningsforetak der verdier kan omsettes i kr pr kwh vannkraft, kvadratmeterpris pr leilighet med mjøsutsikt, eller kr pr innspart reisetid, der mjøslandet nå passeres i privatbil i 110

Mjøsa har interesser og verdier som må forvaltes etter demokratiske prinsipper

Gode folk må prate sammen

Offentlige myndigheter må samarbeide på tvers av kommunegrenser, forvaltningsnivåer og sektorer

Koblinga fra forvaltning og politikk til forskning og næring og frivillighet, den må styrkes. Helhet og langsiktighet må være i alles blikk.

Kun på den måten kan vi sikre den unike verdien Mjøsa er

for framtida

for oss alle

Slik oppsummerte Morten i FNF Innlandet sitt innledningsforedrag «Verdien av Mjøsa» under årsmøtet til Vassdragsforbundet for Mjøsa avholdt på Honne 11. april. Bildet viser Lillehammer lense i 1937, foto av Johs Johannesen (Anno Norsk skogmuseum). Mjøsa er verdifull for svært mange, og nettopp de mjuke verdiene blir lett tatt for gitt der samfunnet flyktig haster avgårde med oss mer eller mindre motvillige på lasset. Mjøsaksjonen 1973 til 1982 har skapt historie i norsk miljøforvaltning, og Vassdragsforbundet har ansvaret for årlig vannovervåkning i landets største innsjø. Viktig er det også å samle de mange interesser rundt samme bord. FNF Innlandet sitter i Vassdragsforbundets styre hvor Kjetil Bjørklund, SV-politiker i Gjøvik kommune, gjør comeback som styreleder.

Vassdragsforbundet for Mjøsas nettsider finner dere her.

Foredraget «Verdien av Mjøsa» kan du kikke på her.