FnfInnlandetAktueltUttalelser › Høringsinnspill til melding om Domma solkraftverk, Grue kommune, Innlandet fylke

Høringsinnspill til melding om Domma solkraftverk, Grue kommune, Innlandet fylke

Innlandets naturarealer er under et massivt press fra mange kanter. Enorme arealer står i fare for å bli avskoget for å gi plass til solkraftverk som vil fremstå som store inngjerdede industriområder midt inne i utmarka. Bare i Kongsvingerregionen har det blitt meldt inn 23 solkraftverk til Elvia. Domma solkraftverk i Grue kommune vil berøre 3400 daa skog- og myrområder. Det er på tide å tråkke hardt på bremsen og oppfordre til at NVE eller Fylkeskommunen gis mandat til å utarbeide en overordnet og helhetlig plan. Med et stort ønske om å dra dette fra grønne til grå arealer har vi gitt vårt høringsinnspill i denne saken.

Les høringsuttalelsen her