FnfInnlandetAktuelt › Hytteutbygging i villreinens randsoner

Hytteutbygging i villreinens randsoner

Samtidig som det er 10 000 hytter i nærheten av villreinområdet Rondane konstaterer forskerne at villreinstammens arealbruk er halvert siste 60 år. Hvordan kan en sikre en bærekraftig villreinforvaltning? Hvilke muligheter finnes?

Les FNF-koordinator Morten Aas sin kronikk i siste utgave av NJFF Hedmark sitt medlemsblad.