FnfInnlandetAktuelt › Mjøsa, ei perle i press

Mjøsa, ei perle i press

NRK lagde i sommer en fin nettsak og tv-sak om bygging i strandsona av Mjøsa med utgangspunkt i statistikk fra SSB. Landets største innsjø har stor verdi og er et viktig rekreasjonsområde for svært mange mennesker, og det året gjennom. 

For å sikre allemannsretten ble det i Norge innført et generelt byggeforbud i 100 meters sona langs vassdrag i 1965. Ringsaker har med Mjøsparken gjort et særlig godt grep med å tilgjengliggjøre Mjøsa for flere brukergrupper, men er samtidig verst i klassa når det gjelder å dispensere fra lovverket å tillate bygging på øvrige områder. Antallet bygg i strandsona har her økt med 20 % siden år 2000. Med store samferdselsprosjekter nordover fra Minnesund, og et politisk ønske om ny fire felts motorvei fra Mjøsbrua nordover til Lillehammer og sørover til Gjøvik, settes strandsona under hardt press. Da er det viktig å være restiktive med annen type bygging, og sørge for god natur- og friluftslivsforvaltning av resterende, rolige strandområder.

Les og se NRKs sak om bygging i strandsona i Mjøsa her:

https://www.nrk.no/innlandet/a-bygge-i-strandsonen-langs-mjosa-er-en-bevisst-strategi-for-a-lokke-til-seg-innflyttere-1.16472267

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/202307/DKIN98071723/avspiller