FnfInnlandetOm ossÅrsmøte

Årsmøte

Årsmøtet er det øverste organet i FNF Innlandet og består av de tilsluttede organisasjonene.

Årsmøtet 2021 ble gjennomført 23. mars 2021.
Les mer

Årsmøteprotokoller