FnfInnlandetAktuelt › Tiltaksorientert overvåkning i vannområdet Mjøsa, status pr desember med fokus på effektene av Hans

Tiltaksorientert overvåkning i vannområdet Mjøsa, status pr desember med fokus på effektene av Hans

Uværet Hans med små og store søsken satte i 2023 sitt preg på Mjøsa og alle andre Innlandsvassdrag. Trær og løsmasser, rundballer og søppel, og kloakk, i fri flyt. I går var det styremøte i Vassdragsforbundet for Mjøsa, der FNF Innlandet er representert i styret, og vi fikk en grundig gjennomgang av vannkvaliteten i landets største innsjø. Hva blir langtidsvirkningene av flommen Hans? Kan vi frykte forringet vannkvalitet og massiv algeoppblomstring i årene som kommer? Er vi tilbake til 70-tallets miljøkatastrofe? 

Jan-Erik Thrane i Norsk institutt for vannforskning (NIVA) trykket ikke på noen rød alarmknapp. Som figuren viser ble det som forventet avdekket forhøyede verdier av fosfor utover høsten, langt over normalsituasjonen, men samtidig ikke alarmerende høye verdier. Til tross for at uværet Hans hadde stor påvirkning ble det heller ikke for nitrogenverdier, planteplankton, fargeverdier eller siktedyp registrert dramatiske måltall utover høsten. Så da kan vi puste lettet ut? Ikke helt. Jan-Erik antydet, riktignok med en del usikkerhet, at Mjøsa går vekstsesongen 2024 i møte med omkring 10 % mer fosfor enn normalsituasjonen. Hvis flere uheldige omstendigheter inntreffer, som en ny vårflom, kan en risikere at vannkvaliteten gradvis forringes i årene som kommer. Med andre ord: God vannkvalitet i landets største innsjø er avhengig av stor bevissthet og en fungerende offentlig forvaltning også i årene som kommer.  Det er viktig å ikke ta Mjøsa for gitt!

Les foredraget av Jen-Erik Thrane her: Tiltaksorientert overvåkning i vannområde Mjøsa