Lær mer

Denne siden er laget for tillitsvalgte, naturvernkontakter, FNF-kontakter og andre engasjerte medlemmer i FNFs tilsluttede organisasjoner i fylkene og distriktene. Her samles digitale kurs og webinarer som fremmer og styrker tilsluttede organisasjoners arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker. Nedenfor er det listet opp opptak av kurs og webinarer som er tilgjengelig på nett. Lovverk Plan … Fortsett å lese Lær mer