FnfNordlandAktuelt › Årsmøte 4. mars 2024

Årsmøte 4. mars 2024

FNF Nordlands årsmøte avholdes 4. mars 2024, kl. 18:00 – 19:30. Møtet blir gjennomført som et «hybridmøte», med fysisk deltakelse i Bodø og digital deltakelse (Teams).

Program

Saksliste

SAKSPAPIRER
Årsmelding 2023.
Årsregnskap 2023 og revisors beretning.
Årsplan 2024.
Styrets forslag til nye vedtekter (trykk her for å laste ned standardvedtektene for FNF i fylkene, vedtatt på årsmøte i FNF nasjonalt 3. mai 2023).
Valg (valgkomiteens innstilling).

ØVRIGE DOKUMENTER
Vedtekter FNF Nordland (gjeldende)
Strategiplan 2021-2024
Informasjon om FNF og årsmøtet
Slik blir du med på nettmøte (veiledning for eksterne)