FnfNordlandAktuelt › Regionale innspillsmøter om stortingsmeldinger for klima og naturmangfold

Regionale innspillsmøter om stortingsmeldinger for klima og naturmangfold

Regjeringen skal i løpet av 2024 legge fram en stortingsmelding om naturmangfold for å følge opp den nye internasjonale naturavtalen. Regjeringen skal også legge frem en stortingsmelding om klima for perioden fram mot 2035 på veien mot lavutslippssamfunnet i 2050. Meldingene skal omhandle natur og klima i hele Norge, både på land og i havet.

Innspillsmøtet for Nord-Norge foregår fysisk i Tromsø 23. november på Framsenteres fra klokken 11.00 – 14.00. Dette vil være et hybridmøte med mulighet for både digital og fysisk deltakelse.

Følg denne lenken for påmelding.

I brev fra KLD står det følgende om gjennomføringen: «Det legges opp til taletid på inntil tre minutter per innlegg. Om dere ønsker å holde innlegg, meldes dette i møtet. Ved stor pågang må vi ta forbehold om at vi ikke kan love alle taletid. Det blir ikke mulig å vise presentasjon under innleggene. Alle er velkomne til å sende inn skriftlig innspill i tillegg til, eller i stedet for, muntlige innlegg. Skriftlige innspill kan sendes til postmottak@kld.dep.no merket med «23/5569 innspill til natur- og klimameldinger» innen en uke etter innspillsmøtet, dvs. innen utgangen av 30. november.«

Les mer på regjeringens nettsider.