FnfNordlandAktuelt › Revisjon av konsesjonsvilkår for Skjomenvassdragene – befaring med OED

Revisjon av konsesjonsvilkår for Skjomenvassdragene – befaring med OED

En mangeårig prosess med å få mer vann i elva Skjoma i Narvik kommune nærmer seg et endelig vedtak i kongelig resolusjon. Den 27. juni var det befaring med Olje- og energidepartementet (OED), der natur- og friluftslivsorganisasjonene var sterkt representert.

Bakgrunnen for befaringen var at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har avgitt sin innstilling til revisjon av vilkår for Skjomenreguleringen. NVE anbefaler at det innføres nye og moderne standard konsesjonsvilkår for reguleringen av Skjomenvassdragene (NVEs innstilling og saksdokumentene i saken er tilgjengelige på NVEs hjemmeside: Konsesjonssak – NVE).

En allianse bestående av naturvern- og friluftslivsorganisasjoner, lokalbefolkning, brukerinteresser m.fl. har kjempet hardt for å bedre miljøforholdene i Skjoma og livsbetingelsene for laks og sjøørret. Denne innsatsen har vært avgjørende for at vilkårsrevisjonen ble prioritert av myndighetene. Hva det endelige resultatet blir er usikkert, men Skjoma trenger mer vann! Det er den enkle konklusjonen.

Vi forventer at norske myndigheter tar miljøansvar og retter opp i den uholdbare situasjonen laksestammen i Skjoma har havnet i, som følge av reguleringen av Skjomenvassdragene.

Leder i Naturvernforbundet i Nordland, Frode Solbakken (t.v) og leder i BirdLife Nordland, Thomas Johansen (t.h). Foto: Gisle Sæterhaug.
Ylva Edvardsen-Kvam, regionsekretær i NJFF Nordland. Foto: Gisle Sæterhaug.

Les mer om befaringen på nettsiden til Naturvernforbundet i Nordland.

Les mer om vilkårsrevisjoner på NVEs nettsider.