Årsmøtet på vei til Goppastua ved guide Geir Tomasjord fra Naturvernforbundet Nordreisa. På Goppastua ventet Nord-Troms turlag med kaffe og kake i nydelig vær! Foto: FNF Troms
FnfTromsAktueltArrangement › Årsmøte 2022 i Nordreisa- oppsummering!

Årsmøte 2022 i Nordreisa- oppsummering!

Forum for natur og friluftsliv Troms arrangerte årsmøte og nettverkssamling i vakre Nordreisa og det ble en virkelig flott samling med naturopplevelser, gode samtaler, middag, vi fikk bli kjent med kvenkulturen i innlegg fra ordfører Hilde Anita Nyvoll, årsmøte, workshop og vi er særlig glade for at så mange lokale organisasjoner var representert! Tusen takk til alle som bidro til denne fine samlingen- under følger en oppsummering av årsmøte og samlingen! Program tilgjengelig her.

Årsmøte 2022

Jann- Oskar Granheim fra Midt-Troms Naturlag ble nyvalgt leder- vi gratulerer oss selv med flott leder!

Vi startet samlingen med årsmøte med 14 delegater representert på Reisafjord hotell i Sørkjosen – vår base for samlingen. Protokoll og øvrige årsmøtedokumenter er tilgjengelig her. Etter årsmøtet gikk vi over veien til «På Taket» kafe der vi fikk servert deilig middag. På forhånd hadde vi invitert ordfører Hilde Anita Nyvoll på middag og med forespørsel om hun kunne holde et innlegg om kvenkultur og arbeidet med dette feltet i Nordreisa- med perspektiver på naturbruk- det var et tankevekkende, lærerikt og inspirerende innlegg – tusen takk til ordfører i Nordreisa! Innlegget kan du lese her. Etter middagen ble det tid til sosialt samvær på Reisafjord hotell før lørdagens program.

Ordfører i Nordreisa, Hilde Anita Nyvoll holder innlegg om kvenkulturen.

Lørdagsprogrammet: fagdel på Goppastua og workshop på Reisafjord hotell.

Forum for natur og friluftsliv Troms må selvsagt ut i naturen når vi har årsmøte og vi gledet oss stort til å besøke Goppastua – en flott nærtur i Nordreisa med grillhytte og bålplass med flott utsikt. Da alle hadde fått seg kaffe, kake og satt seg holdt NJFF-Troms v/ fylkessekretær Karl-Petter Yeuong et veldig interessant innlegg om Reisafjorden (nasjonal laksefjord), Reisaelva (som pr i dag er stengt for fiske) og betydningen av villaks og fiske som kultur og rekreasjon. Årsmøtet ble imponert over å høre om hvordan prosjektet der ungdom fikk være med å telle laks i Reisaelva hadde blitt mottatt av ungdommene. De fikk svømme ned elva og se laksen i sitt naturlige habitat. Mange sa at de aldri hadde hatt det så gøy og interessant før. Dessverre fikk ikke NJFF i Nordreisa fortsette prosjektet da elva ble stengt- og dette var veldig synd fordi man mister kontinuitet og det å bygge opp en læringsarena skolene kan legge året opp etter. Vi håper ungdom i Nordreisa kan fortsette med Læring i friluft i et så flott prosjekt!

Bodil Bråstad fra Nord-Troms Turlag fortalte oss også om pioneeren som har bygget den første stien opp til Truiski – en flott tur man kunne fortsette på fra Goppastua. Om Torbjørn Sørensen heter det;

Fra parkering ved «Kronebutikken». følger man den grusede stien gjennom Goppa friluftområde (Gamlehjemsskogen), snart møter man på skiltet som peker mot Truisku. Jeg vil dvele litt mer ved stien opp bakkene, den er gravd ut for hand av en person, nemlig Torbjørn Sørensen fra Sørkjosen. Legg merke til det enorme gravearbeidet som er gjort, uten hjelp av andre. Han fikk Nordreisa Kommune sin ærespris 2011 for sitt langvarige og utrettelige innsats for tilrettelegging og vedlikehold av stien opp til Truisku, der det er satt opp en gapahuk. I 2013 ble TS (som er 77 i år) invetert til «afternoon tea» på det kongelige slott, æres den som æres bør.

GC57FFC Truisku/Torbjørns plass. (Traditional Cache) in Troms og Finnmark, Norway created by arnet51 (geocaching.com)

Workshop for FNF Troms på Reisafjord hotell: Hvem er vi, hvor går vi og hvordan kommer vi oss dit?

Etter kaffe og fagdel ved Goppastua gikk årsmøtet tilbake til Reisafjord Hotell for lunsj og workshop.

Det ble en interessant workshop der årsmøtet ble delt inn i tre grupper og fikk tre oppgaver- der de to første omhandlet styrker og utfordringer i nettverket og den andre hva viktige visjoner kunne være. Mange saker, få ansattressurser og få frivillige ble trukket frem som utfordringer, men styrker i nettverket var felles interesser, mye kompetanse og engasjement og et ønske om å bidra til at natur og friluftslivsinteressene skal komme bedre frem i samfunnet. Viktige visjoner var et levende hav og at bit-for-bit nedbyggingen av natur er svært uheldig i en natur og klimakrise, behovet for en felles aktivitetskoordinator var også fremmet- og et ønske om å utforske mulighetene for dette.

Den tredje oppgaven gikk på hva motivasjonen hos de enkelte deltakerne var for å engasjere seg i egne organisasjoner og i samarbeidsnettverket FNF Troms og svarene var som følger- en sterk liste vi som nettverk kan være stolte av- dette er oss!

 • Være naturens stemme
 • Videreformidle kunnskap om arter
 • Verne om allemannsretten til fiske og naturopplevelser- det å overføre kunnskapen til nye generasjoner.
 • Påvirkning i saker som angår natur og friluftsliv
 • Dele turopplevelser og fellesskap – skape sosiale møteplasser
 • Opplevelser og mestring- videreformidle kunnskap som ligger til grunn og tilrettelegge
 • Skape et tilbud til barn og unge som ikke vil/kan drive med idrett- formidle lære ved å gjøre
 • Vern av naturen- som å ta vare på seg selv (like viktig)
 • Turopplevelser, tilrettelegge for at andre skal kunne komme seg ut og føle mestring
 • Helse, enkelt friluftsliv- samholdet i å fronte sporløs ferdsel og nærturene
 • Fellestur, opplevelser- gleden over naturen og få informasjon om naturen
 • Forpliktelse

Takk for en flott samling! Neste år sees vi i Harstad!