Telegrafbukta i Tromsø. Foto: Benedicte Schleis
FnfTromsAktueltArrangement › Innspillsmøte 30 mai: Arealplan for Tromsø kommune

Innspillsmøte 30 mai: Arealplan for Tromsø kommune

Forum for natur og friluftsliv Troms inviterer med dette våre tilsluttede organisasjoner og andre interesserte til et innspillsmøte i forbindelse med at arealplanen for Tromsø kommune er på høring og offentlig ettersyn. Formålet med møtet er å diskutere våre innspill til planen, stille spørsmål og dele kunnskap/behov.

Hvis noen ikke ønsker å delta på møtet eller vil komme med sine innspill skriftlig kan man sende disse til e-post: troms@fnf-nett.no. Slike innspill mottas så snart som mulig! Fristen for å gi innspill til planen er 8 juni- og FNF Troms vil før møtet utarbeide et forslag til innspill.

  • Dato: 30 mai 2023
  • Tid: 19.00-20.00
  • Sted: Teams- lenke til å delta her.

Saksdokumenter er tilgjengelig her

Velkommen til møte og til å gi innspill skriftlig eller muntlig. Del gjerne invitasjonen videre i din organisajon, forening eller klubb!