Ann_jorun Berntsen_Andorvatnet Balsfjord
FnfTromsAktueltArrangement › Påmelding til Friluftslivsamlinga i Troms og Finnmark 16 november er åpnet!

Påmelding til Friluftslivsamlinga i Troms og Finnmark 16 november er åpnet!

Velkommen!
Troms og Finnmark fylkeskommune, friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv i Troms og Finnmark inviterer kommuner, frivillige organisasjoner, natur- og friluftslivsforvaltere og andre som er interesserte i å tilrettelegge for friluftslivet i fylket til samling. Du har mulighet til å delta enten fysisk eller digitalt.

Hovedarrangør: Troms og Finnmark fylkeskommune

Medarrangører: Midtre-Hålogaland friluftsråd, Nord-Troms friluftsråd, Ishavskysten friluftsråd, Midt-Troms friluftsråd, Finnmark friluftsråd, Forum for natur og friluftsliv Finnmark og Forum for natur og friluftsliv Troms.

  • Dato og tid: 16 november 2023, kl. 10.30 – 15.45
  • Sted: Fylkeshuset i Tromsø + Teams
  • Påmelding gjøres gjennom dette Forms-skjemaet innen 10. november: https://forms.office.com/e/UyfLNDF4yH

Program


Friluftsliv i planlegging – hvordan ivareta friluftslivsområdene?


MØTELEDER: Emil Agersborg Bjørnå, Midtre-Hålogaland friluftsråd


10.00 Registrering ved møterom Stortorget – kaffe/te


10:30 Velkommen v/ Marlene Berntsen Bråthen, fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK)


10:45 Hva er vår tids truede naturopplevelser? En rødliste med tiltaksbuffé serveres. v/ Dag Terje Klarp Solvang, Den Norske Turistforeningen/Norsk Friluftsliv


11:25 Pressområder, kunnskapsgrunnlag og verktøy i sekken v/ Majliz Berget og Eivind Høstmark Borge, TFFK


11:40 Hvordan bruke kommuneplanens arealdel som nøkkel i friluftslivsplanleggingen? v/ Christina Solhaug Joakimsen, TFFK


12:00 LUNSJ


12:45 Hvorfor og hvordan jobber vi med plan for friluftslivets ferdselsårer? v/ Alexander Risvold, Ishavskysten friluftsråd


13:05 Hvordan ivaretar vi våre friluftsområder i Dyrøy kommune? Stikkord: Friluftslivskartlegging, ferdselsåreprosjekt og arealplanlegging v/ Trine Strand, Dyrøy kommune


13:25 «Høringsradaren» og «Behind the scenes» – et innblikk i hvordan frivilligheten jobber for å medvirke i natur- og friluftslivssaker, Per Erik Motrøen, Forum for natur og friluftsliv (FNF) Finnmark og Christine Myrseth FNF Troms


13:45 Gruppearbeid og idemyldring

  • Deltakerne deles i grupper og drøfter følgende problemstillinger;
  • Hvilke natur- og friluftslivsopplevelser mener dere er mest truet i vår region, og hvordan tar vi best vare på disse i planleggingen?
  • Hvordan kan vi best legge til rette for reell medvirkning i plansammenheng?
  • Hvordan kan du gjennom din rolle bidra best mulig til ivaretakelse av friluftsliv i plansammenheng?


14:15 PAUSE


14:45 Presentasjon av gruppearbeid


15:10 Utdeling av «Friluftslivets ildsjelpris i Finnmark» v/ Per Erik Motrøen på vegne av FNF Finnmark, Finnmark friluftsråd og TFFK
Utdeling av «Friluftslivets ildsjelpris i Troms» v/ Christine Myrseth på vegne av FNF Troms og friluftsrådene i Troms

Invitasjon og program er tilgjengelig her.