FnfAgderAktuelt › Hva mener Agders stortingskandidater om natur og friluftsliv?

Hva mener Agders stortingskandidater om natur og friluftsliv?

Friluftslivets uke er i gang, og organisasjonene i FNF Agder har vært på tur med stortingskandidatene fra de fleste partiene i Aust- og Vest-Agder. Hva betyr friluftsliv for kandidatene, hvordan skal man ivareta natur og mulighet til friluftsliv for de neste generasjoner, og hvorfor mener de selv at en stemme på dem er en stemme for natur og friluftsliv?

Solveig S. Foss, SV

Solveig er 1.kandidat for SV i Vest-Agder, og hun møtte Skogselskapet Agder og Lister Friluftsråd i Epledalen i Lyngdal. Friluftsliv for henne er veldig viktig – hun liker å gå tur, og å sanke bær og sopp. Solveig er opptatt av å grunnlovsfeste allemannsretten, og av flere store naturvernsaker som blant annet fiskeoppdrett.

Lætif Akber, Rødt

Lætif er 1.kandidat for Rødt i Aust-Agder, og han møtte Aust-Agder Turistforening og Naturvernforbundet Agder på Dømmesmoen i Grimstad. Friluftsliv for ham er å gå tur, noe han gjør mye sammen med familien. Lætif er opptatt å få stoppet ny firefelts motorvei, vindkraftutbygging, og at vi skal ha gode og velfungerende offentlige sykehus.

Marius A. Nilsen, FrP

Marius er 1.kandidat for FrP i Aust-Agder, og han møtte Aust-Agder Turistforening og Naturvernforbundet Agder på Kalvehageneset i Grimstad. Friluftsliv for ham er å være ute med familien, på sjøen, å gå tur, og å gå på ski om vinteren. Marius er opptatt av god naturforvaltning og riktig prioritering av ressursene våre, samt å ivareta tillitssamfunnet vårt, jobbskaping og en trygg og god hverdag.

Kasper B. Espeland, Rødt

Kasper er 1.kandidat for Rødt i Vest-Agder, og han møtte DNT Sør og Sørlandet krets av NSF i Stokkelandsskogen i Kristiansand. Friluftsliv og nærhet til naturen er for ham veldig viktig som en avkobling i en hektisk hverdag. Kasper er opptatt av å ta vare på naturen for fremtidige generasjoner, og ønsker at den skal være tilgjengelig for alle.

Ingvild W. Thorsvik, Venstre

Ingvild er 1.kandidat for Agder Venstre, og hun møtte DNT Sør og Sørlandet krets av NSF på Harkmark ved Mandal. Friluftsliv for henne er å gå tur og å sanke, og det hjelper henne med å holde balansen i en travel hverdag. Ingvild er opptatt av klima, grønne arbeidsplasser, naturvern og dyrevern, i tillegg til like muligheter for barn og unge til å få et godt liv.

Oda Sofie Pettersen, MDG

Oda er 1.kandidat for Agder MDG, og hun møtte 4H Agder på Tangvall i Søgne. Friluftsliv for henne er viktig og noe hun har vokst opp med, både å gå tur, skiturer og nå løping. Oda er opptatt av klima- og naturkrisen, og nedbygging av natur som motorveiutbygging og nedbygging av strandsonen.

Cecilie K. Kroglund, Ap

Cecilie er 2.kandidat for Ap i Aust-Agder, og han møtte Aust-Agder Turistforening og Naturvernforbundet Agder på Brekkestø i Lillesand. Friluftsliv for henne er å være ute, spesielt ved kysten, gå tur og å fiske. Cecilie er opptatt av en helhetlig forvaltning av kystsonen, både land og hav, og at denne skal være tilgjengelig for alle.

Mirell Høyer-Berntsen, SV

Mirell er 1.kandidat for SV i Aust-Agder, og hun møtte Naturvernforbundet Agder på Tangen i Arendal. Friluftsliv gir henne livskvalitet, og hun liker å padle, gå tur og økologisk jordbruk. Mirell mener at dersom du vil ha en politiker som virkelig vil kjempe for natur, så er det henne du skal stemme på.

Ingunn Foss, Høyre

Ingunn er 1.kandidat for Høyre i Vest-Agder, og hun møtte Naturvernforbundet Agder og Lister Friluftsråd i Skrelia i Lyngdal. Friluftsliv for henne blir bare viktigere og viktigere, og en måte å få renset hodet på. Ingunn er opptatt av en god forvaltning av naturressursene våre og å sikre bærekraft i velferdssamfunnet slik at også fremtidige generasjoner kan få et godt liv.

Kari Henriksen, Ap

Kari er 1.kandidat for Ap i Vest-Agder, og hun møtte Naturvernforbundet Agder og DNT Sør i Jegersberg i Kristiansand. Friluftsliv for henne er å gå tur i nærområdene og å være ute ved sjøen. Kari er opptatt av tilgjengelige friluftslivsområder og grønne lunger, og at naturen må være en del av strategien vår for folkehelse sammen med et levende organisasjonsliv.

Anja Abusland, Sp

Anja er 2.kandidat for Agder Sp, og hun møtte Naturvernforbundet Agder og Sørlandet krets av NSF ved Kvernhusvannet i Søgne. Friluftsliv for henne er først og fremst jakt, noe hun har vært med på helt siden hun var liten. Anja er opptatt av en god forvaltning av landbruks-, natur- og friluftslivsområder, og å sikre friluftslivsaktiviteter for barn og unge.