FnfAgderAktuelt › Innspill til Agderbenken til stortingsmelding om vindkraft på land

Innspill til Agderbenken til stortingsmelding om vindkraft på land

FNF Agder har sendt et innspill til stortingspolitikerne fra Agder i forbindelse med behandlingen av Meld. St. 28 (2019-2020) Vindkraft på land – endringer i konsesjonsbehandlingen. Innspillet bygger på fellesinnspillet til de nasjonale natur- og friluftslivsorganisasjonene, og fremhever de tolv punktene i fellesinnspillet med lokale eksempler.

Du kan lese innspillet her